Spēkā no 01.04.2023

Svarīga Informācija

Šie noteikumi un nosacījumi (“Līgums”) reglamentē 1. punktā noteikto Maksājumu pakalpojumu izmantošanu, ko sniedz PFS Card Services Ireland Limited, Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co.Meath, Ireland C15 K2R9, kura kontaktinformācija ir atrodama 2. punktā (“mēs”, “mūs”, “mūsu”) jebkurai personai, kuras pieteikumu mēs apstiprinām (“Klients”, “jūs”, “jūsu”). Vārdiem, kas sākas ar lielo burtu, ir nozīme, kas dota, tiem pirmo reizi parādoties šajā Līgumā vai 1. punktā. Šajā Līgumā ir ietverti mūsu Konfidencialitātes politikas noteikumi.

Piesakoties savam Kontam un Kartei, jūs piekrītat, ka esat izlasījis un sapratis šī Līguma nosacījumus (kuru kopiju jūs jebkurā laikā varat lejupielādēt un saglabāt). Šis Līgums stāsies spēkā tajā brīdī un tā darbība turpināsies, ja vien tas netiks atcelts saskaņā ar 10. punktu, vai tiks izbeigts saskaņā ar 12. punktu. Mēs paturam tiesības mainīt šo Līgumu, paziņojot jums divus mēnešus iepriekš, saskaņā ar 18. punktu. Ja mēs to darām, jūs varat Līgumu pārtraukt,  pirms šī grozījuma stāšanās spēkā, nekavējoties un bez maksas, pretējā gadījumā, beidzoties divu mēnešu paziņošanas periodam, mēs uzskatīsim, ka jūs esat izmaiņas pieņēmis. Tomēr jūs piekrītat, ka izmaiņas piemērojamajā valūtas kursā var tikt piemērotas nekavējoties un pēc likmes, kas norādīta Maksājumu pakalpojuma ietvaros attiecīgā Darījuma laikā. Lūdzu, izlasiet arī atteikuma nosacījumus, ieskaitot visas izmaksas saistībā ar izpirkumu, 11. punktā, pirms iesniedzat pieteikumu savam Kontam un Kartei.

Mēs sazināsimies ar jums tajā valodā, kurā esat vienojies par jūsu Konta reģistrāciju kopā ar šo Līgumu. Galvenā informācija, kas attiecas uz jūsu Darījumiem, tiks sniegta jums uz e-pasta adresi, ar kuru reģistrējaties pie mums un/vai savā Kontā. Jūs jebkurā laikā varat piekļūt, lejupielādēt un izdrukāt šo informāciju, pierakstoties savā Kontā. Turklāt jūs piekrītat, ka mēs varam sniegt paziņojumus vai citu informāciju, publicējot to jūsu Kontā, nosūtot to pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi, nosūtot to uz jūsu reģistrēto dzīvesvietas adresi, zvanot pa tālruni vai nosūtot jums mobilos paziņojumus. Paziņojumi uz jūsu e-pastu vai mobilie ziņojumi tiek uzskatīti par sniegtiem 24 stundas pēc e-pasta nosūtīšanas, ja vien nosūtītājam nav paziņots, ka e-pasta adrese ir nederīga. Paziņojumi, kas nosūtīti ierakstītā vēstulē, tiek uzskatīti par saņemtiem trīs dienas pēc nosūtīšanas datuma. Jūs varat sazināties ar mums, kā norādīts 2. punktā.

Jūs varat pieprasīt no mums jebkuru likumīgi pieprasītās informācijas (tostarp šī Līguma) kopiju, izmantojot kontaktinformāciju 2. punktā, un mēs to nodrošināsim formātā, kas ļaus jums saglabāt informāciju turpmākai atsaucei laika periodā, kas atbilst informācijas vajadzībām, un kas ļauj saglabāt informāciju nemainīgu, piemēram, caur mūsu tīmekļa vietni, jūsu Kontu vai e-pastu.

 

1. Definīcijas un interpretācija

Ja šajā dokumentā izmantojam vārdus, kas sākas ar lielo burtu, attiecīgā vārda definīcija ir sniegta šajā sadaļā “Definīcijas un interpretācija”.

“Konts” vai “E-Maks” datu konts mūsu sistēmās, kurā mēs reģistrējam jūsu pieejamo bilanci, darījumu datus un citu informāciju;

“Konta slēgšanas maksa” nozīme sniegta pievienotajā Maksājumu un limitu sarakstā;

“Konta informācijas pakalpojums” ir tiešsaistes pakalpojums, konsolidētas informācijas sniegšanai par vienu vai vairākiem maksājumu kontiem, ko maksājumu pakalpojumu lietotājs tur ar vienu vai vairākiem citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;

“Konta informācijas pakalpojuma nodrošinātājs” vai “PIPN (AISP)” Konta informācijas pakalpojuma piegādātājs;

“Papildu kartes turētājs” attiecīgos gadījumos persona, kurai izsniegta Papildu karte;

“Piemērojamais valūtas kurss” valūtas maiņas kurss, kas ir mainīgs saskaņā tās dienas valūtas kursu, kas pieejams vietnē https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates

“Bankomāts” bankomāts ir elektroniska telekomunikāciju ierīce, kas Klientiem ļauj veikt finanšu darījumus, jo īpaši skaidras naudas izņemšanu, bez kasiera, bankas darbinieka vai bankas kasiera piesaistīšanas;

“Pilnvarota persona” jebkura persona, kurai jūs pilnvarojat mūs sniegt piekļuvi jūsu Kontam;

“Pieejamais atlikums” E-naudas apjoms, ko mēs izsniedzam jums, bet kas vēl nav iztērēts vai izmantots;

“Darba diena” no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.00 līdz 17.00 pēc Griničas laika (GMT), izņemot bankas brīvdienas un valsts svētku dienas Apvienotajā Karalistē;

“Karte” mūsu izsniegta priekšapmaksas MasterCard debetkarte, kas ir saistīta ar jūsu Kontu un ko var izmantot, pieejamās bilances izmantošanai vietās, kur tiek pieņemtas Mastercard kartes;

“Kartes maiņas maksa” nozīme sniegta pievienotajā Maksājumu un limitu sarakstā;

“Kartes sistēma” maksājumu sistēmas operators, saskaņā ar kuru mēs izsniedzam katru Karti;

“Klienta uzticamības pārbaude” process, kas mums jāveic, lai pārbaudītu mūsu klientu identitāti;

“Klienta līdzekļu Konts” nošķirts bankas konts, kurā mēs turam attiecīgu līdzekļu apjomu, kas atbilst jūsu pieejamam atlikumam, saskaņā ar 2011. gada Elektronisko līdzekļu regulēšanas likuma drošības noteikumiem;

“E-nauda” monetāra vērtība, kuru mēs emitējam jūsu Kontā, saņemot naudas līdzekļus jūsu vārdā mūsu Klientu līdzekļu Kontā, kas vienāda ar saņemto līdzekļu summu;

“Eiropas Ekonomiskā Zona” vai “EEZ” Eiropas Savienības (“ES”) dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija;

“Maksas” maksa, kas jums jāmaksā par Maksājumu pakalpojumiem, kā norādīts pievienotajā Maksājumu un limitu sarakstā;

“IBAN” starptautisks bankas konta numurs, ko izmanto, lai identificētu bankas kontus starptautisko maksājumu nolūkā;

Maksa par kavētu atgūšanu” nozīme sniegta pievienotajā Maksājumu un limitu sarakstā;

“Nokavējuma maksa” papildus maksa, kas tiks aprēķināta Jums gadījumā, ja Jūsu Weststein kartes konts būs ar negatīvu atlikumu.

“Tirgotājs” mazumtirgotājs, kas pieņem Maksājumu par preču vai pakalpojumu pārdošanu jums;

“Maksājums” maksājums par precēm vai pakalpojumiem, izmantojot Karti;

“Maksājuma iniciēšanas pakalpojums” tiešsaistes pakalpojums, ar kuru pēc Maksājuma pakalpojuma lietotāja pieprasījuma tiek iesniegts maksājuma uzdevums attiecībā uz maksājumu kontu, kas atrodas pie cita Maksājumu pakalpojumu sniedzēja;

“Maksājuma iniciēšanas Pakalpojuma sniedzējs” vai (“PISP”) maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kurš nodrošina Maksājuma iniciēšanas pakalpojumu;

“Maksājumu pakalpojumi” pakalpojumi, kurus mēs sniedzam jums, saskaņā ar šo Līgumu, ieskaitot karšu, Kontu un IBAN izsniegšanu un Darījumu veikšanu;

“PCSIL IBAN” mūsu bankas pakalpojumu sniedzēja izsniegts virtuāls IBAN, ko mēs piešķiram jūsu Kartei vai jūsu Kontam un kurus jūs vai citi lietotāji var izmantot, lai veiktu SEPA naudas līdzekļu pārskaitījumu, kā rezultātā attiecīgie līdzekļi tiks ieskaitīti jūsu Kontā.

“Papildu karte” attiecīgos gadījumos papildu karte, kas ir izsniegta Klientam vai Pilnvarotai personai;

“SEPA pārskaitījuma maksājums” funkcija, kas ir pieejama tikai Apvienotajā Karalistē reģistrētiem kontiem, gadījumos,  ja jūs uzdodat mums nosūtīt eiro uz bankas kontu citviet Vienotajā eiro maksājumu telpā (“SEPA”), norādot paredzētā līdzekļu saņēmēja IBAN;

“Vienkāršota uzticamības pārbaude” vieglāka Klientu uzticamības pārbaudes forma, kā rezultātā tiek noteikti mazāki Kartes un Konta limiti;

“Darījums” Maksājums, Pārskaitījums vai SEPA pārskaitījums, Skaidras naudas izņemšana Bankomātā;

“Pārskaitījums” E-naudas pārsūtīšana no viena Konta uz citu Kontu.

 

2. Kontaktinformācija un normatīvā informācija

2.1.        Jūsu Karti vai Kontu var pārvaldīt tiešsaistē vietnē https://my.weststeincard.com/lv vai caur e-pastu cardservices@weststeincard.com Lai ziņotu par nozaudētajām vai nozagtajām Kartēm, zvaniet pa tālruni +44 (0) 207 127 5093 vai cardservices@weststeincard.com.

2.2.      Jūsu WestStein priekšapmaksas Kartes Prepaid Mastercard izsniedzējs un Maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir “PFS Card Services Ireland Limited”( turpmāk tekstā – PCSIL). PCSIL ir reģistrēta Īrijā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 590062. Biroja juridiskā adrese: Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co.Meath, Ireland C15 K2R9.

2.3.      Kā elektroniskās naudas emitentu ar reģistrācijas numuru C175999, PCSIL ir licencējusi un regulē Īrijas Banka (Bank of Ireland). Plašāka informācija par PCSIL izsniegto Finanšu uzraudzības pārvaldes licenci ir pieejama publiskajā reģistrā tīmekļa vietnē bankofireland.com

2.4.      “PFS Card Services Ireland Limited” darbojas kā programmas emitents.

2.5.      SIA “WestStein” darbojas kā programmas pārvaldītājs. Uzņēmums “WestStein”, reģ.nr. 40103612910 ir reģistrēts Latvijā un tā juridiskā adrese ir Jurkalnes 1, Rīga, LV-1046, Latvija.

2.6.      “Prepaid Financial Services Limited” ir licencēts kā Mastercard maksājumu sistēmas galvenais dalībnieks. Mastercard ir korporācijas Mastercard International Incorporated reģistrēta preču zīme.

 

3. Pakalpojuma veids, Atbilstība un Piekļuve kontam

3.1.        Jūsu Karte nav kredītkarte un to nav izsniegusi banka. Neatkarīgi no tā, kāda veida Karte(-s) jums ir, jums būs tikai viens Konts, kurā glabājas jūsu Pieejamais atlikums.

3.2.        Jūsu Maksājumu pakalpojumi netiks aktivizēti, ja nebūsim saņēmuši pieprasīto informāciju, lai mēs jūs varētu identificēt un nodrošināt atbilstību visām piemērojamajām Vienkāršotās Klientu uzticamības pārbaudes prasībām. Šādu informāciju un dokumentus mēs glabāsim saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu un normatīvo aktu prasībām.

3.3.        Atsauce uz valūtu (piemēram, eiro €) nozīmē attiecīgo summu vai tās ekvivalentu vietējā valūtā, kurā ir denominēta jūsu Karte.

3.4.        Jebkuram darījumam jūsu kartē citā valūtā, kas nav valūta, kurā ir denominēta jūsu Karte, nepieciešama valūtas konvertēšana, izmantojot Piemērojamo valūtas kursu.

3.5.        Pieejamais atlikums jūsu kartē un/vai kontā nepelnīs nekādus procentus.

3.6.        Maksājumu pakalpojumi ir priekšapmaksas pakalpojumi, nevis kredīta vai bankas pakalpojumi, tāpēc jums ir jānodrošina pietiekams Pieejamais atlikums katra pirkuma un attiecināmo maksājuma apmaksai. Ja kāda iemesla dēļ Darījums tiek apstrādāts un tā summa pārsniedz Pieejamo atlikumu, jums ir nekavējoties jāatmaksā mums starpība, un mums ir tiesības apturēt esošā vai nākamā Darījuma apstrādi.

3.7.        Šis Līgums jums nepiešķir nekādas tiesības attiecībā uz Maksājumu sistēmu, tās filiālēm vai kādu trešo personu.

3.8.        Reģistrēties Maksājumu pakalpojumu izmantošanai drīkst tikai personas, kas ir vecākas par 18 gadiem.

3.9.        Katru reizi, kad mēģināsiet piekļūt Kontam, mēs pieprasīsim jūsu Piekļuves kodus (kā noteikts 8. punktā). Kamēr tiek ievadīti pareizie Piekļuves kodi, mēs pieņemsim, ka jūs esat persona, kas dod norādījumus un veic Darījumus, un jūs būsiet par tiem atbildīgs, izņemot, ciktāl tas noteikts 8. punktā. Mēs varam atteikties rīkoties saskaņā ar jebkuru norādījumu, kas mūsuprāt: i) bija neskaidrs; (ii) nav jūsu uzdots; vai (iii) var radīt juridisku vai citu pienākumu pārkāpumu; vai arī mēs uzskatām, ka Maksājumu pakalpojums tiek izmantots nelikumīgi.

3.10.      Mēs darīsim visu, kas ir mūsu iespēju robežās, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Kontam. Kamēr jūs neesat pārkāpis citus šajā 3. vai 8. punktā ietvertos noteikumus, mēs uzņemsimies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas rodas tieši no jebkādas nesankcionētas piekļuves Kontam saskaņā ar šī Līguma 14. un 15. punktu.

 

4. Pakalpojumu ierobežojumi, pārskaitījumi un SEPA pārskaitījuma maksājums

4.1.          Darījumus var ierobežot, atkarībā no Kartes vai Konta veida, individuālajiem lietošanas modeļiem un maksājumu riska profiliem. Kartes tiek izsniegtas saskaņā ar normatīvajiem ierobežojumiem un nosacījumiem. Kartes lietošanas ierobežojumi ir atrodami pievienotajā Maksājumu un limitu sarakstā un mūsu vietnē Noteikumu un nosacījumu sadaļā. Lai apkarotu naudas atmazgāšanu un krāpšanas gadījumus, mēs paturam tiesības mainīt konkrētus maksājumu limitus (tostarp tos, kas publicēti vai iekļauti šeit) bez iepriekšēja brīdinājuma un tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu mūsu reglamentējošos pienākumus.

4.2.          Vienkāršotās klientu uzticamības pārbaudes kartēm var būt noteikts ierobežojums, ka tās var izmantot tikai vietējos bankomātos, kā arī tām var būt samazināts gada maksimālais papildināšanas limits un naudas izņemšanas gada limits. Šos limitus nosaka Maksājumu sistēmas un regulējošās prasības.

4.3.          Jūs varat veikt Pārskaitījumu uz citu Kontu, pierakstoties savā Kontā un ievērojot attiecīgos norādījumus.

4.4.          Nosūtot līdzekļus uz savu Kontu pie mums, mēs iesakām jums vai citiem sūtītājiem veikt SEPA pārskaitījuma maksājumu, izmantojot jūsu PCSIL IBAN.

4.5.          Mēs neuzņemamies atbildību par maksājumu procesu vai maksām, kas saistītas ar banku (-ām) un/vai starpniekbanku (-ām), lai apstrādātu jūsu maksājumus mums. Visas mums piemērotās komisijas maksas, kas no mums tiek prasītas un kas ietver ne tikai jums adresēta maksājuma saņemšanu, apstrādi un kreditēšanu, mēs atskaitīsim pirms pieejamā atlikuma kreditēšanas.

4.6.          Jūs esat atbildīgs par maksājuma datu un maksu pārbaudi un apstiprināšanu pirms maksājuma veikšanas mums vai uz savu Kontu.

4.7.          PFS ieskaita jūsu Kontā saņemtos maksājumus vismaz vienu reizi dienā un pirms Darba dienas beigām. Pēc maksājumu pieņemšanas laika beigām saņemtos maksājumus PFS apstrādās nākošajā darba dienā, un jūs atzīstat, ka šajā ziņā PFS ne par ko nav atbildīgs.

4.8.        Jums var tikt lūgts sniegt mums pierādījumus par līdzekļu ieguves avotiem, lai mēs varētu izpildīt mūsu normatīvās prasības, un šādā gadījumā jūs piekrītat nekavējoties iesniegt šos pierādījumus. Jūs apliecināt mums un garantējat, ka jūsu sniegtie pierādījumi ir aktuāli, pilnīgi un precīzi.

4.9.        Ja šāda iespēja pastāv, jūs par maksu varat mainīt savu PIN kodu izvēlētajā bankomātā.

4.10.      Ja šāda iespēja pastāv, jums var būt tiesības uzdot uzņēmumiem izveidot regulārus SEPA pārskaitījuma maksājumus no jūsu Apvienotajā Karalistē izdotā un reģistrētā konta. Jūs būsiet atbildīgs par pareizas informācijas nodrošināšanu, lai jums tiktu izveidots SEPA pārskaitījuma maksājums. Jums vienmēr ir jānodrošina, lai jūsu Kontā būtu pietiekams atlikums, lai no jūsu Konta varētu noņemt naudas līdzekļus. Jūsu pienākums ir iepazīties ar SEPA pārskaitījuma maksājuma radītāja sniegtajiem noteikumiem un nosacījumiem. PCSIL un/vai WestStein Prepaid Mastercard patur tiesības noraidīt vai izbeigt jebkuru jūsu pieprasīto SEPA pārskaitījuma maksājuma uzdevumu (-us).

4.11.      Jums var tikt piestādīta soda nauda par neapmaksātiem SEPA pārskaitījuma maksājumiem, ja jūsu kontā nav pietiekami daudz naudas, lai segtu ienākošo SEPA pārskaitījuma maksājuma pieprasījumu.

 

5. Maksājumu pakalpojuma izmantošana

5.1.        Jūs varat piekļūt sava Konta informācijai, pierakstoties savā Kontā https://my.weststeincard.com/lv (mūsu tīmekļa vietnē). Tur jūs varēsiet skatīt informāciju par saviem Darījumiem, tostarp par datumiem, valūtām, komisijas maksām vai piemērotajiem valūtas kursiem. Šai informācijai ir iespējams piekļūt jebkurā laikā, un to iespējams uzglabāt un reproducēt atbilstoši vajadzībām.

5.2.        Jūs varat izmantot Maksājumu pakalpojumus Pieejamā Darījumu atlikuma summas ietvaros.

5.3.         Ja pieejamais atlikums ir nepietiekams, lai samaksātu par Maksājumu, daži Tirgotāji neļaus jums apvienot Kartes vai Konta izmantošanu ar citiem maksājumu veidiem.

5.4.        Katra Darījuma vērtība un jebkura maksa, kas jāmaksā jums saskaņā ar šo Līgumu, tiek atskaitīta no pieejamā atlikuma.

5.5.        Kad Darījums ir autorizēts un mēs esam to saņēmuši, jūs to vairs nevarat atsaukt (vai atcelt). Tiks uzskatīts, ka esam Darījumu saņēmuši brīdī, kad jūs to autorizējat, saskaņā ar šādu kārtību:

i. Maksājumu un Bankomāta Darījumu gadījumā — brīdī, kad saņemam Darījuma rīkojumu no tirgotāja saņēmēja vai Bankomāta operatora, un
ii. Pārveduma vai SEPA pārskaitījuma maksājuma rīkojums tiek sniegts mums un saņemts tajā brīdī, kad to jūs izsniedzat, izmantojot Kontu;

5.6.        Ja mēs ar jums vienojamies par Autorizēta maksājuma atcelšanu, mēs varam piemērot maksu par atcelšanu.

5.7.        Mēs nodrošināsim, ka SEPA pārskaitījuma maksājuma summa tiek ieskaitīta maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam līdz Darba dienas beigām pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas brīža. Ja Tirgotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas ārpus EEZ, mēs veiksim maksājumu, cik drīz vien iespējams un jebkurā gadījumā, kā noteikts spēkā esošajos tiesību aktos.

5.8.        Lai aizsargātu jūs un sevi pret krāpšanu, pirms jebkura Darījuma apstrādes Tirgotāji var lūgt elektronisku autorizāciju. Ja Tirgotājs nesaņems elektronisku autorizāciju, iespējams, ka viņš nevarēs autorizēt jūsu Darījumu.

5.9.        Mēs varam atteikt autorizēt tādu Maksājumu pakalpojumu izmantošanu, kas varētu pārkāpt šos Noteikumus un nosacījumus, vai arī tad, ja mums ir pamatots iemesls aizdomām par to, ka jūs vai kāda trešā persona ir veikusi vai plāno veikt krāpšanu, ir izmantojusi vai plāno izmantot Maksājumu pakalpojumus kādā citādā nelikumīgā vai neatļautā veidā.

5.10.      Dažreiz var tikt pārtraukta jūsu iespēja izmantot vai piekļūt Maksājumu pakalpojumiem, piemēram, ja mums ir jāveic mūsu sistēmu apkope. Lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestiem, izmantojot mūsu vietni, lai informētu mūs par visām problēmām, kas rodas, izmantojot jūsu Karti vai Kontu, un mēs centīsimies atrisināt jebkuru problēmu.

5.11.      Nepieciešamības gadījumā jūs varat mums pieteikt līdz pat 3 Papildu kartēm, lai Papildu karšu īpašnieki varētu izmantot jūsu Kontu. Papildu Karšu īpašniekiem, par kuriem esat likumīgi atbildīgs, jābūt 13 gadus veciem vai vecākiem. Visiem citiem Papildu karšu īpašniekiem jābūt vecākiem par 18 gadiem. Jūsu atbildība ir atļaut Darījumus, kas radušies katram Papildu kartes turētājam, attiecīgajā Papildu kartē, un nodrošināt, ka Papildu kartes turētājs ievēro šī Līguma noteikumus. Jūs esat atbildīgs par to, kā viņi izmanto Papildu kartes un jebkādu summu samaksu, ko viņi piesaista jūsu Kontam, pat ja Papildu kartes turētājs nepilda šī Līguma noteikumus. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar jebkuras Papildu kartes lietošanu, ko veicis kāds no Papildu kartes turētājiem, lai veiktu Darījumus, kurus jūs neesat pilnvarojis. Ja būsiet veiksmīgi reģistrējies un pieprasīsiet Papildu karti, mēs jums to nosūtīsim, ar Papildu kartes turētāja vārdu, kopā ar šī Līguma kopiju. Pēc Papildu kartes saņemšanas, jūs varat nodot Papildu karti Papildu kartes turētājam tās lietošanai, ievērojot, ka:

i. jūs izsniedzat viņiem šī līguma kopiju (izmantojot Papildu karti, Papildu kartes turētājs piekrīt šā Līguma noteikumiem, kas būs saistoši jums un Papildu kartes turētājam, attiecībā uz Papildu kartes izmantošanu);
ii. Papildu karti var lietot tikai konkrētā persona;
iii. jūs turpināt turēt Kontu un Karti, ar kuru ir saistīta Papildu karte;
iv. jūs informējat Papildu kartes turētāju, ka esat saglabājis Primāro karti un ka jūs joprojām varat izmantot Kontu;
v. mums ir jāsaņem šāda papildu informācija un dokumentācija, lai mēs varētu ievērot visas piemērojamās Klienta uzticamības pārbaudes prasības pret Papildu kartes turētāju, attiecībā uz naudas atmazgāšanu.

5.12.      Jūs joprojām būsiet atbildīgs par Maksājumu pakalpojumu izmantošanu, kā arī par jebkādām Papildu kartes turētāja (-u) maksām un izdevumiem, un jūs joprojām uzskatīs par Kontā jau esošo vai turpmāk papildināto naudas līdzekļu īpašnieku. Kartes, saistībā ar kuru ir reģistrēts Papildu kartes turētājs, lietošana uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka jūs šim Papildu kartes turētājam esat nodevis šo Līgumu.

5.13.      Jūs vai kāds no Papildu kartes turētājiem, var lūgt mūs noņemt attiecīgo Papildu kartes turētāju, un šajā gadījumā attiecīgā Papildu karte jāpārgriež uz pusēm.

5.14.      Jūs piekrītat, ka mēs varam sniegt informāciju par jūsu Kontu katram no Papildu kartes turētājiem un ierobežot Papildu kartes turētāju atļautās darbības, saistībā ar jūsu Kontu.

5.15.      Ja vien tas nav paredzēts likumā, mēs neesam atbildīgi, un vienīgi jūs esat atbildīgs par sava Konta datu un jūsu darbību, saistībā ar šo Līgumu kopijas apkopošanu un saglabāšanu. Pēc šī Līguma darbības beigām, mums nebūs pienākuma jebkāda iemesla dēļ uzglabāt, saglabāt, ziņot vai citādi nodrošināt Darījumu datu vai jebkādu citu ierakstu, dokumentāciju vai citu informāciju kopijas, kas saistītas ar Darījumiem vai Kontu.

5.16.      Jūs piekrītat izmantot Maksājumu pakalpojumus tikai likumīgiem nolūkiem un vienmēr ievērot visus likumus, noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami Maksājumu pakalpojumu izmantošanai, ieskaitot šī Līguma noteikumus.

5.17.      Jūs nedrīkstat izmantot Maksājumu pakalpojumus, lai saņemtu vai pārskaitītu līdzekļus jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā.

5.18.    Ar šo līgumu Jūs piekrītat, ka Jūsu Weststein kartes konta atlikums būs lielāks par nulli. Gadījumā, ja Jūsu konta atlikums būs negatīvs, Jūs piekrītat nosegt negatīvo atlikumu nekavējoties, bez jebkādas mūsu iejaukšanās. Mēs paturam tiesības sūtīt Jums atgādinājumus par negatīvo konta atlikumu, kā arī vērsties pie parādu atgūšanas kompānijām. Jums tiks piemērota nokavējuma maksa kā arī parādu atgūšanas kompānijas komsijas maksa.

6. Trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piekļuve

6.1.        Jūs varat piekrist regulētai trešo pušu pakalpojumu sniedzēju (PISP vai AISP) piekļuvei jūsu Kontam tiešsaistē, lai veiktu maksājumus vai iegūtu informāciju par atlikumiem vai Darījumiem ar jūsu karti un/vai jūsu Kontā.

6.2.        PISP un/vai AISP jābūt pienācīgi reģistrētiem un pilnvarotiem saskaņā ar PSD2. Pirms sniedzat atļauju attiecīgajam PISP/AISP, pārbaudiet informāciju par šiem pakalpojumu sniedzējiem attiecīgās valsts regulatīvajā iestādē.

6.3.        Jebkura atļauja, ko sniedzat trešās puses pakalpojumu sniedzējam, ir vienošanās starp jums un šo trešo pusi, un mēs nebūsim nekādā veidā atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no šīs vienošanās.

6.4.        Pirms sniedzat atļauju, pārliecinieties, kāda mēroga piekļuvei jūs piekrītat, kā tā tiks izmantota un kam tā var tikt nodota.

6.5.        Jums ir jāiepazīstas ar visām tiesībām atsaukt atļauju trešās puses piekļuvei un to, kāds ir to paredzētais process piekļuves liegšanai.

6.6.        Tiktāl, ciktāl to atļauj tiesību akti vai noteikumi, kā arī saskaņā ar jūsu tiesībām uz atlīdzību, kas varētu būt noteikta šajā starp jums un mums noslēgtajā Līgumā, mēs neatbildam par darbībām, ko trešā puse veic saistībā ar viņu nodrošināta pakalpojuma, ko izmantojat, apturēšanu vai pārtraukšanu vai jebkādiem izrietošiem zaudējumiem. Mēs arī neatbildam par līgumiem, ko jūs noslēdzat ar jebkādu attiecīgo trešo pusi, un neesam šādu līgumu dalībnieki. Jums būtu jāiepazīstas ar šādu līgumu un citu piemērojamo principu un noteikumu saturu un jāpārliecinās, ka jūs tiem atbilstat, kā arī jāņem vērā, ka šis Līgums, tostarp visi tajā paredzētie pakalpojumi un maksas, paliks spēkā.

6.7.        Attiecīgā gadījumā, ja uzskatām, ka pastāv nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas, krāpniecības vai citas noziedzīgas darbības risks, mēs trešajai pusei varam liegt piekļuvi jūsu kontam. Gadījumā, ja mums būs šādi jārīkojas, mēs, ja iespējams, jūs informēsim par šādas rīcības iemesliem, izņemot gadījumus, kad mūs ierobežo tiesiskais regulējums vai ar iekšējo drošību saistīti iemesli.

 

7.  Lietošanas nosacījumi, veicot darījumus ar noteiktiem Tirgotājiem

7.1.        Dažos gadījumos mēs vai Tirgotāji varam pieprasīt, lai jūsu Pieejamais atlikums pārsniegtu Darījuma summu. Piemēram, restorānos var pieprasīt, lai līdzekļu jūsu Kartē būtu par 15 % vai vairāk nekā rēķina summa, lai restorāns vai jūs varētu rēķinam pievienot summu kā pateicību vai apkalpošanas maksu.

7.2.        Dažos gadījumos Tirgotāji var pieprasīt pārbaudīt to, vai jūsu Pieejamais atlikums nosegs Darījuma summu, un var rezervēt attiecīgo summu no jūsu Pieejamā atlikuma, piemēram, automašīnu nomas gadījumā. Ja Tirgotājs jūsu Kontam piemēros iepriekšēju rezervāciju, jums šie līdzekļi nebūs pieejami līdz Darījuma pabeigšanas brīdim vai brīdim, kad Tirgotājs atbrīvos līdzekļus, un tas var ilgt līdz 30 dienām.

7.3.        Ja lietosiet Karti automatizētā degvielas uzpildes stacijā, iespējams, ka ar jūsu Karti būs iepriekš jāautorizē noteikta summa attiecīgajā valūtā, ja Tirgotājs tam piekrīt. Ja neizmantosiet visu iepriekš autorizēto summu vai arī, ja Pieejamais atlikums nebūs pietiekams iepriekšējai rezervēšanai, iespējams, ka iepriekš rezervētā summa tiks aizturēta līdz 30 dienām, pirms tā jums atkal būs pieejama.

7.4.      Daži Tirgotāji var nepieņemt maksājumu, izmantojot mūsu Maksājumu pakalpojumus. Jūsu pienākums ir iepazīties ar katra Tirgotāja noteikumiem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, ja Tirgotājs atsakās pieņemt maksājumu, izmantojot mūsu Maksājumu pakalpojumus.

7.5.      Ja starp jums un Tirgotāju rodas domstarpības un jūs varat mums pierādīt, ka esat darījis visu iespējamo, lai strīdu ar attiecīgo Tirgotāju atrisinātu, mēs centīsimies jums palīdzēt, ciktāl tas ir praktiski iespējams. Gadījumā, ja sniegsim jums palīdzību domstarpību risināšanā, mēs varam jums piemērot maksājuma atmaksas apstrādes maksu, kā norādīts jums izsniegtajā Maksu un limitu sarakstā. Ja neatrisināmas domstarpības rodas situācijā, kad Darījuma veikšanai ir izmantota Karte, jūs būsiet atbildīgs par Darījumu, un jums būs jāatrisina domstarpības ar attiecīgo Tirgotāju tiešā veidā.

 

8. Jūsu konta pārvaldīšana un aizsargāšana

8.1.        Jūs esat atbildīgs par sava Konta (“Pieejas kodi”) lietotājvārda un paroles, kā arī Kartes personīgā identifikācijas numura (“PIN”) drošību.

8.2.        Neizpaudiet savu PIN kodu citiem. PIN kods ir jāglabā drošībā un nodalīti no Kartes vai jebkura jūsu Kartes numura pieraksta, un to nav atļauts atklāt nevienam citam. Drošības pasākumi cita starpā ir šādi:

i. iegaumējiet PIN kodu tūlīt pēc tā saņemšanas un iznīciniet pa pastu nosūtītu vai citu autorizētu saraksti, kas izmantota, lai nosūtītu jums šo informāciju;
ii. nekad nerakstiet PIN kodu uz Kartes vai cita priekšmeta, kuru parasti glabājat kopā ar savu Karti;
iii. vienmēr glabājiet PIN kodu slepenībā, tostarp nelietojiet PIN kodu, ja kāds cits jūs vēro;
iv. neatklājiet savu PIN kodu nevienai citai personai.

8.3.        Kartes(-šu) lietotājam uzreiz pēc Personalizētas kartes saņemšanas jāparakstās uz paraksta joslas.

8.4.        Nedodiet piekļuves kodus nevienam, izņemot Pilnvarotu personu. Ja jūs atklājat Piekļuves kodus jebkurai Pilnvarotai personai, jūs esat atbildīgs par tās piekļuvi Kontam, tā lietošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, par šī Līguma noteikumu pārkāpšanu vai Piekļuves kodu izpaušanu.

8.5.        Tikai jūs, katrs no Papildu kartes turētājiem un Pilnvarotā persona drīkst izmantot Maksājumu pakalpojumus.

8.6.        Jūs nedrīkstat dot Karti citai personai vai ļaut citai personai izmantot Maksājumu pakalpojumus, izņemot Pilnvaroto personu vai Papildu kartes turētājus. Glabājiet Karti drošā vietā.

8.7.        8.2. un/vai 8.5. punktu noteikumu neievērošana var ietekmēt Jūsu tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību gadījumā, ja mēs varam pierādīt, ka Jūs tīšām neesat nodrošinājis šīs informācijas drošību vai esat rīkojies krāpnieciski, ar nepamatotu kavēšanos vai rupju nolaidību. Visos citos gadījumos jūsu maksimālā atbildība ir tāda, kā noteikts 15. punktā.

8.8.      Ja uzskatāt, ka kāds cits zina jūsu Konta vai Kartes drošības informāciju, saskaņā ar 13. punktu, nekavējoties sazinieties ar mums.

8.9.      Kad jūsu Kartei ir beidzies derīguma termiņš (skat. 11. punktu), vai tā ir atrasta pēc tam, kad esat ziņojis par tās nozaudēšanu vai nozagšanu, jums Karte jāiznīcina, to pārgriežot uz pusēm, pāri magnētiskajai līnijai.

 

9. Identitātes pārbaude

9.1.        Ja jūs veicat darījumus internetā, dažas vietnes prasa ievadīt jūsu vārdu un adresi. Šādos gadījumos jums jānorāda visjaunākā adrese, kuru jūs esat reģistrējis kā Konta adresi. Konta adrese ir arī adrese, uz kuru mēs nosūtīsim jebkuru korespondenci.

9.2.        Jums jāpaziņo mums 7 dienu laikā pēc izmaiņām Konta adresē vai citā kontaktinformācijā. Jūs varat informēt mūs, sazinoties ar Klientu apkalpošanas dienestu, kas var prasīt, lai jūs šādu paziņojumu apstiprinātu rakstiski. Jūs būsiet atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas tieši izriet no tā, ka nepaziņojāt mums par šādām izmaiņām nepamatotas kavēšanās, rupjas neuzmanības vai krāpšanas rezultātā. Mums būs jāpārbauda jūsu jaunā Konta adrese un jāpieprasa jums attiecīgi pierādījumi.

9.3.        Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārbaudīt jūsu identitāti un mājas adresi (piemēram, pieprasot attiecīgo dokumentu oriģinālus), tostarp krāpšanas novēršanas un/vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkā. Pieteikuma iesniegšanas brīdī vai jebkurā laikā nākotnē Jūs mūs arī pilnvarojat tieši vai ar attiecīgu trešo personu starpniecību veikt elektroniskās identitātes pārbaudes saistībā ar jūsu Kontu.

 

10. Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no šī Līguma saistībām, ievērojot šādus nosacījumus:

10.1.      Ja esat iegādājies Maksājumu pakalpojumus, jums ir 14 dienu ilgs atteikuma tiesību izmantošanas termiņš, sākot no jūsu Konta veiksmīgas reģistrācijas dienas, lai bez soda naudas atkāptos no šī Līguma un atceltu Maksājumu pakalpojumus, taču no jums ieturēs pamatotas izmaksas, kas mums būs radušās, izpildot jebkuru pakalpojumu sniegšanas daļu pirms jūsu atteikuma. Jums ir jāsazinās ar mums šajā 14 dienu periodā un jāpaziņo par to, ka vēlaties atkāpties no šī Līguma, un jūs nedrīkstat izmantot Maksājumu pakalpojumus. Mēs anulēsim Maksājumu pakalpojumus un atmaksāsim jums Kontā esošā Pieejamā atlikuma summu. Tomēr mēs paturam tiesības aizturēt Pieejamo atlikumu līdz 30 darba dienām pēc jūsu norāžu saņemšanas pirms atlikuma atmaksāšanas, lai nodrošinātu, ka ir saņemta informācija par visiem darījumiem.

10.2.      Pēc atteikuma perioda beigām Maksājumu pakalpojumus varat anulēt tikai tādā veidā, kā aprakstīts 12. Punktā.

 

11. Derīguma termiņš un līdzekļu atgūšana

11.1.      Uz Jūsu Kartes ir norādīts tās derīguma termiņš (“Derīguma termiņš”). Karti (un jebkuru Papildu karti), kā arī jebkuru PCSIL IBAN, kas ir saistīts ar Karti, vairs nebūs iespējams izmantot pēc Derīguma termiņa beigām, un jūs to nedrīkstat izmantot pēc šī laika, bet jūs joprojām varēsiet saņemt un nosūtīt naudas līdzekļus uz un no Konta, kas saistīts ar Karti.

11.2.      Ja Kartes derīguma termiņš beidzas pirms Pieejamā atlikuma izlietošanas, varat sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, lai lūgtu Karti atjaunot, ar nosacījumu, ka jūs to izdarāt 14 dienas pirms Derīguma termiņa beigu datuma un samaksājat maksu (ja tāda ir noteikta). Mēs paturam tiesības izdot jums jaunu Karti, ar kuru nomainīt veco Karti, kurai beidzies derīguma termiņš, pat tad, ja jūs tādu neesat pieprasījis. Ja neesat pieprasījis jaunu Karti, jums nebūs jāmaksā Maksa par Kartes atjaunošanu.

11.3.     Ja jūsu PCSIL IBAN ir saistīts ar jūsu Kontu, nevis ar jūsu Karti, tad tā termiņš nebeigsies arī pēc Kartes derīguma termiņa beigām, bet būs pieejams tik ilgi, kamēr Konts būs pieejams jūsu lietošanai.

11.4.     Jūsu līdzekļi ir pieejami atgūšanai, sazinoties ar mums jebkurā laikā, pirms 6 gadu perioda beigām pēc Līguma beigu datuma, saskaņā ar 12. punktu. Pēc šī perioda beigām jūsu Pieejamais atlikums vairs nebūs atgūstams un mums ir tiesības attiecīgos līdzekļus paturēt. Ja Pieejamais atlikums saglabājas ilgāk par gadu pēc Līguma beigu datuma, saskaņā ar 12. punktu, mums nav pienākums aizsargāt attiecīgos līdzekļus mūsu Klienta līdzekļu kontā, taču jūs joprojām varat pieprasīt to atgūšanu līdz 6 gadu perioda beigām. Mēs varam ieturēt jebkādu Maksu par kavētu atgūšanu no jebkura šāda Pieejamā atlikuma atgūšanas brīža.

11.5.      Ja lūgumu par līdzekļu atgūšanu iesniedzat agrāk nekā 12 mēnešus pēc Līguma beigu datuma, saskaņā ar 12. punktu, netiks aprēķināta Maksa par kavētu atgūšanu. Gadījumā, ja lūgumu par līdzekļu atgūšanu iesniedzat vēlāk nekā 12 mēnešus pēc Līguma beigu datuma, saskaņā ar 12. punktu, var tikt noteikta Maksa par konta slēgšanu (ja tāda ir norādīta).

11.6.      Mums ir neierobežotas tiesības ieturēt, pārskaitīt vai izmantot Kontā(-os) vai Kartēs pieejamās summas, lai izpildītu visas laikā nenokārtotās maksas un saistības pret mums.

11.7.      Mums ir neierobežotas tiesības slēgt jūsu Kontu un iesniegt atmaksas prasību attiecīgiem Pārskaitījuma maksājumiem, ja jūsu Konta bilance ilgāk nekā 60 dienas ir negatīva. Ja mūsu atmaksas prasība ir sekmīga, jūsu Kontā iemaksātos līdzekļus drīkst izmantot tikai jūsu Kartes vai Konta kreditēšanai, un jūsu konts paliks slēgts.

11.7.1. Mums ir neierobežotas tiesības slēgt jebkuru neverificētu kontu, uz kuru 30 dienu laikā no reģistrēšanas brīža nav veikts neviens ienākošais maksājums.

11.7.2. Mums ir neierobežotas tiesības slēgt jebkuru verificētu kontu, kura atlikums ir 0€, un no kura 90 dienu laikā nav veikts neviens maksājums.

11.8.      Ja jūsu Konts ir neaktīvs (tostarp bez ierobežojumiem piekļuves kontam vai Maksājumu darījumiem) vismaz divus gadus pēc kārtas un tajā ir Pieejamais atlikums, mēs varam (bet mums nav pienākums) paziņot jums, nosūtot e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi un dot jums iespēju saglabāt savu Kontu un saglabāt vai atgūt pieejamo bilanci. Ja jūs neatbildēsiet uz mūsu paziņojumu trīsdesmit (30) dienu laikā, mēs automātiski slēgsim jūsu kontu un uzsāksim jūsu Pieejamā atlikuma Pārskaitījumu uz pēdējo jūsu paziņoto maksājumu kontu (jūsu “Nominēto bankas kontu“) vai čeku uz jūsu pēdējo zināmo adresi.

 

12. Jūsu Konta darbības izbeigšana vai apturēšana un/vai Darījumu apstrāde

12.1.      Mēs varam lauzt Līgumu un izbeigt Maksājumu pakalpojumu nodrošināšanu, par to paziņojot vismaz divus mēnešus iepriekš.

12.2.      Jūsu Kartes un jebkura PCSIL IBAN, kas saistīts ar Karti,  lietošana tiek pārtraukta derīguma termiņa beigu datumā saskaņā ar 11.2. punktu.

12.3.      Līgums un jūsu Maksājumu pakalpojumu izmantošana tiks pārtraukta arī beidzoties jūsu spējai iniciēt Darījumus.

12.4.      Mēs varam pilnībā vai daļēji izbeigt vai pārtraukt jūsu Maksājumu pakalpojumus vai Darījuma (-u) apstrādi jebkurā laikā uz tik ilgu laiku, cik var būt pamatoti nepieciešams:

i. datu informācijas apstrādes sistēmas (-u) kļūmes vai traucētas darbības gadījumā;
ii. ja mēs pamatoti uzskatām, ka esat izmantojis vai ir ļoti iespējams, ka izmantosiet Maksājumu pakalpojumus vai esat ļāvis tos izmantot, pārkāpjot šo Līgumu vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas nolūkā;
iii. ja pastāv risks, ka Pieejamais atlikums tiek vai tiks izmantots ļaunprātīgi vai krāpnieciskos nolūkos;
iv. ja mums ir aizdomas, ka esat sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju;
v. ja mēs esam spiesti to darīt, saskaņā ar policijas vai citas kompetentas valsts vai regulējošas iestādes lēmumu vai ieteikumu;
vi. lai izpildītu mūsu juridiskās saistības attiecībā uz cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu;
vii. ja pastāv aizdomas par nesankcionētu vai krāpniecisku piekļuvi jūsu Kontam vai tā lietošanu vai par jebkuru tā drošības elementu apdraudējumu, tostarp par neatļauta vai krāpnieciska Darījuma uzsākšanu;
viii. ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka veicat aizliegtu vai nelikumīgu darbību;
ix. ja mēs nevaram apstiprināt jūsu identitāti vai jebkuru citu informāciju, kas attiecas uz jums, jūsu Kontu vai Darījumu.

12.5.     Ja tiek konstatēts, ka, izmantojot jūsu Karti vai PCSIL IBAN, ir veikti Darījumi pēc tam, kad mēs esam veikuši kādu no 12.4. punktā minētajām darbībām, jums nekavējoties jāatmaksā mums attiecīgās summas.

12.6.     Ja mums ir praktiski iespējams un likumīgi to darīt, vai arī tas neapdraud saprātīgi pamatotus drošības apsvērumus, mēs informēsim jūs pa e-pastu par apturēšanu vai ierobežošanu un tā iemesliem pirms šādu pasākumu veikšanas vai tūlīt pēc tam.

12.7.      Mēs atjaunosim jūsu Konta darbību vai izpildīsim attiecīgo Darījumu (-us) pēc iespējas ātrāk, ja iemesli, kas minēti 12.4. punktā, vairs netiek piemēroti vai nepastāv.

12.8.      Ja jūs jebkurā laikā vēlaties izbeigt Maksājumu pakalpojumus, jums ir jāpieprasa pārtraukums un Pieejamā atlikuma atgriešana, sūtot vēstuli no jūsu e-pasta adreses, kas reģistrēta jūsu Kontā uz mūsu e-pasta adresi, kas norādīta 2. punktā. Mūsu Klientu apkalpošanas nodaļa tad apturēs jūsu Maksājumu pakalpojumu turpmāku izmantošanu.

12.9.      Kad mēs būsim saņēmuši no jums visu nepieciešamo informāciju (ieskaitot jebkuru Klienta uzticamības pārbaudi), un visi Darījumi un piemērojamās Maksas un maksājumi būs apstrādāti, mēs atmaksāsim jums jebkādu Pieejamo atlikumu, atskaitot visas komisijas, kas jāmaksā mums, ja:

i.  jūs neesat rīkojies krāpnieciski vai ar rupju nolaidību, vai tādā veidā, lai radītu pamatotas aizdomas par krāpšanu vai rupju neuzmanību; un
ii. mums nav pienākuma ieturēt jūsu Pieejamo atlikumu saskaņā ar likumu vai noteikumiem vai pēc policijas, tiesas vai regulatīvās iestādes pieprasījuma

12.10.      Kad Maksājumu pakalpojumi būs izbeigti, jūsu pienākums ir iznīcināt jums izsniegto Karti (-es).

12.11.      Ja, pēc jūsu Pieejamā atlikuma atmaksas, tiek konstatēts, ka ir veikti turpmāki Darījumi vai izmantojot Karti (-es), radušās Maksas vai maksājumi, vai arī mēs saņemam jebkura iepriekšēja finansējuma Darījuma atcelšanu, mēs paziņosim jums par summu un jums nekavējoties, pēc pieprasījuma, jāatmaksā mums šo summu kā parādu.

 

13. Kartes nozaudēšana vai zādzība, vai jūsu konta piesavināšanās

13.1.      Ja jūsu Karte ir nozaudēta vai nozagta vai, ja jūs domājat, ka kāds izmanto jūsu Karti, PIN un/vai piekļuves kodus bez jūsu atļaujas vai, ja jūsu karte ir bojāta vai rodas darbības traucējumi:

i. jums pēc iespējas ātrāk ar mums jāsazinās, paziņojot savu Konta vai Kartes numuru un jūsu Lietotājvārdu un Paroli, vai sniedzot kādu citu mums pieņemamu identifikācijas informāciju, lai mēs varētu būt droši, ka runājam ar jums; un
ii. ja būsim saņēmuši jūsu piekrišanu slēgt Kontu, mēs jums izsniegsim maiņas Karti ar atbilstošu jaunu Kontu, kas papildināts ar summu, kas ir vienāda ar jūsu pēdējo Pieejamo atlikumu.

13.2.      Tiklīdz būsim saņēmuši paziņojumu par nozaudēšanu vai zādzību, mēs pēc iespējas ātrāk pārtrauksim Maksājumu pakalpojumus, lai ierobežotu turpmākos zaudējumus (sk. 14. punktu). Mēs varam veikt pasākumus Maksājumu pakalpojumu nesankcionētas izmantošanas novēršanai tikai tad, ja jūs varat mums paziņot Konta vai Kartes numuru un Lietotājvārdu un Paroli, vai varat sniegt pietiekamas ziņas sevis un attiecīgā Konta identifikācijai.

13.3.      Aizvietotās Kartes tiks nosūtītas uz jūsu jaunāko reģistrēto Konta adresi. Nepareizi norādītas adreses gadījumā tiks noteikta Maksa par kartes aizvietošanu.

13.4.      Ja pēc tam atrodat vai atgūstat Karti, par kuras nozaudēšanu vai zādzību ziņojāt, jums atrastā karte nekavējoties jāiznīcina, pārgriežot to uz pusēm pāri magnētiskajai līnijai un čipam.

13.5.      Jūs piekrītat palīdzēt mums, mūsu aģentiem, regulējošajām iestādēm un policijai, ja jūsu Karte ir nozaudēta, nozagta, vai, ja mums ir aizdomas par Maksājumu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu.

14. Atbildība par neatļautu vai nepareizi izpildītu Darījumu

14.1.      Ievērojot 14.2., 14.3. un 14.6. punktus, mēs, nekavējoties un noteikti ne vēlāk kā nākamās Darba dienas beigās pēc Darījuma pamanīšanas vai paziņojuma par to, pilnībā atlīdzināsim jums visus nesankcionētos Darījumus, kas nosūtīti no jūsu Konta, (izņemot gadījumus, kad mums ir pamatots iemesls aizdomām par krāpšanu), ar nosacījumu, ka esat informējis mūs par neatļautu Darījumu bez nepamatotas kavēšanās līdzko esat uzzinājis par Darījumu, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 13 mēnešus pēc Darījuma veikšanas. Attiecīgā gadījumā mēs atjaunosim jūsu Kontu stadijā pirms neatļautā Darījuma veikšanas, tādēļ kredīta vērtības noteikšanas datumam jābūt ne vēlāk kā datumā, kad summa tika noņemta.

14.2.      Jūs esat atbildīgs par zaudējumiem maksimāli līdz 50 € apmērā, kas rodas no neatļautiem Darījumiem, kas notikuši, kas izriet no zaudētās vai nozagtās kartes izmantošanas vai jūsu konta nepareizas izmantošanas, ja vien jums nebija iespējas atklāt nozaudējumu, zādzību vai piesavināšanos pirms maksājuma (izņemot gadījumus, kad jūs rīkojāties krāpnieciski), vai to izraisīja mūsu darbinieka, aģenta, filiāles vai pakalpojumu sniedzēja darbības vai darbības trūkums.

14.3.     Jūs esat atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies neatļauta Darījuma rezultātā, ja esat rīkojies krāpnieciski vai neesat tīši vai rupjas nolaidības dēļ izmantojis savu Kontu, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem vai saglabājis piekļuves kodus konfidenciāli un droši saskaņā ar 8. punktu.

14.4.      Jūs neesat atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies no neatļautu Darījumu, kurš notiek pēc tam, kad esat paziņojis mums par jūsu Piekļuves kodu apdraudējumu, saskaņā ar 8. punktu, ja vien jūs neesat rīkojies krāpnieciski vai, ja mēs nespējām nodrošināt jūs ar iespēju nekavējoties informēt mūs, iepriekš saskaņotā veidā, kad uzzinājāt par savas Kartes vai Konta nozaudēšanu, zādzību, piesavināšanos vai neatļautu izmantošanu.

14.5.      Mēs neesam atbildīgi par kompensāciju vai zaudējumiem, kas radušies nepareizi veikta vai nepabeigta maksājuma Darījuma gadījumā, ja jūsu sniegtā informācija par maksājuma saņēmēja kontu ir nepareiza vai mēs varam pierādīt, ka Maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir pienācīgi saņēmis pilnu Darījuma summu no maksājuma saņēmēja.

14.6.      Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem neatļautiem vai nepareizi izpildītiem Darījumiem, ja Darījumu ietekmējuši ārkārtas un neparedzēti apstākļi, kas nav mūsu saprātīgā kontrolē, vai, ja mēs rīkojāmies saskaņā ar juridiskām saistībām.

14.7.      Ja mēs esam atbildīgi par nepareizu Pārskaitījuma maksājuma vai SEPA pārskaitījuma izpildi, ko saņemat saskaņā ar šo Līgumu, mēs tūlīt nodosim Darījuma summu Jūsu rīcībā, saskaņā ar attiecīgo summu un ieskaitīsim jūsu Kontā ne vēlāk kā datumā, kurā summa būtu datēta, ja Darījums tiktu izpildīts pareizi.

14.8.      Ja mēs esam atbildīgi par nepareizu Maksājuma, Pārskaitījuma maksājuma vai SEPA pārskaitījuma izpildi, ko veicat jūs, kā maksātājs, mēs bez liekas kavēšanās atmaksāsim jums neizpildīto vai kļūdaino Darījumu summu un vajadzības gadījumā atjaunosim debetēto Kontu stadijā pirms kļūdainā Darījuma veikšanas.

14.9.      Ja jūs, kā maksātājs, neizpildīsiet vai nepareizi izpildīsiet Maksājumu, Pārskaitījuma maksājumu vai SEPA pārskaitījumu, neatkarīgi no tā, vai mēs esam atbildīgi, pēc jūsu pieprasījuma, mēs nekavējoties centīsimies izsekot darījumu un paziņot par rezultātu, neprasot par to samaksu. Ne visi centieni var izrādīties veiksmīgi.

14.10.     Maksājums, ko ierosinājis maksājuma saņēmējs vai tā starpnieks (piemēram, Tirgotājs), tiek uzskatīts par neatļautu, ja jūs neesat devis savu piekrišanu par maksājuma veikšanu. Ja jūs uzskatāt, ka Maksājums tika veikts bez jūsu piekrišanas, jums jāsazinās ar mums saskaņā ar 2. punktu.

14.11.      Pieprasījums atmaksāt autorizētu Maksājumu, kuru ierosinājis maksājuma saņēmējs vai tā starpnieks (piemēram, Tirgotājs), ja atļaujā nav precīzi norādīta Darījuma summa (un Maksājuma summa pārsniedz summu, kuru pamatoti varētu gaidīt, ņemot vērā jūsu iepriekšējo izdevumu tendenci, šo Līgumu un lietas apstākļus) jāveic 8 nedēļu laikā no dienas, kad līdzekļi tika atskaitīti no jūsu Pieejamā atlikuma. 10 Darba dienu laikā pēc jūsu prasības saņemšanu par atmaksātāju, 10 Darba dienu laikā no papildu informācijas saņemšanas no jums, mēs vai nu atmaksāsim visu Maksājumu summu dienā, kad tika izskaitīta Maksājuma summa, vai sniegsim pamatojumu atmaksas atteikumam.

14.12.      Saskaņā ar šo 14. punktu, tiesības uz atmaksu neattiecas uz gadījumiem, kad jūs esat tieši mums devis rīkojumu Maksājuma veikšanai, un, ja atbilstoši, mēs vai saņēmējs ir sniedzis jums informāciju par Maksājumu, iepriekš saskaņotā veidā, vismaz četras nedēļas pirms termiņa.

14.13.      Ja jūs neesat apmierināts ar pamatojumu, kas piemērots kompensācijas atteikumam vai ar jūsu kompensācijas pieprasījuma iznākumu, jūs varat iesniegt sūdzību mums vai sazināties ar sūdzību izskatīšanas iestādi, atbilstoši 16. punktā aprakstītajam.

14.14.      Ja kādā brīdī mēs esam nepareizi atskaitījuši naudu no jūsu Pieejamā atlikuma, mēs atmaksāsim jums šo summu. Ja mēs vēlāk konstatēsim, ka atmaksātā summa ir tikusi izskaitīta pareizi, mēs varam to noņemt no jūsu Pieejamā atlikuma un par to mēs varam iekasēt papildmaksu. Ja jūsu Pieejamais atlikums nav pietiekams, jums nekavējoties pēc pieprasījuma ir jāatmaksā mums attiecīgā summa.

14.15.      Jūs esat atbildīgs par jebkuru pieprasījumu, Darījumu, apstrīdētu Darījumu, arbitrāžu vai apgriezto Darījumu, kurš ietver trešās puses izmaksas, un tās tiks atskaitītas no jūsu Konta vai citādi iekasētas no jums.

 

15. Vispārējā atbildība

15.1.      Neskarot 14. punktu un ņemot vērā 15.4. punktu;

i. neviena no pusēm nav atbildīga otras puses priekšā par netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu (tostarp, bet ne tikai, uzņēmējdarbības, peļņas vai ieņēmumu zaudēšanu), kas radies saistībā ar šo Līgumu, neatkarīgi no tā, vai tas izriet no līguma vai rodas delikta (ieskaitot nolaidību), likumā paredzēto pienākumu nepildīšanas vai citādu iemeslu dēļ;
ii. mēs neesam atbildīgi šādos gadījumos:

ii.1. ja jūs nevarat izmantot Karti vai Maksājumu pakalpojumus atbilstīgi šim Līgumam;
ii.2. par ārpus mūsu kontroles esošu kļūmi vai nefunkcionēšanu saistībā ar Maksājumu pakalpojumu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, Pieejamā atlikuma nepieejamības gadījumā vai par datu apstrādes Sistēmas kļūmi vai nefunkcionēšanu;
ii.3. ja radušies zaudējumi, kļūme vai defekts saistībā ar trešās puses pakalpojumu sniedzēja izmantošanu, kā norādīts Līguma 6.3., 6.6. un 6.7. punktā;
ii.4. ja Tirgotājs atsakās pieņemt Darījumu vai neanulē autorizāciju vai iepriekšēju autorizāciju;
ii.5. par precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti, izmantojot jūsu Karti;
ii.6. par jebkuru strīdu, kas jums varētu rasties ar Tirgotāju vai citu Maksājumu pakalpojumu lietotāju, kurā jūs rīkojāties:
ii.6.1. ar nepamatotu kavēšanos
ii.6.2. krāpnieciski; vai
ii.6.3. ar rupju nolaidību (tostarp gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka mums nepaziņojāt savus pareizos personas datus).

15.2.      Jūs piekrītat, ka jūs neizmantosiet Maksājumu pakalpojumus nelikumīgā veidā un jūs piekrītat atlīdzināt mums jebkādas pretenzijas vai procesu, kas radies jums, jūsu Pilnvarotajai personai (-ām) un Papildu kartes turētājam (-iem) šādi nelegāli izmantojot Maksājumu pakalpojumus.

15.3.      Jūs esat pilnībā atbildīgs par jūsu darījumiem ar Tirgotājiem vai citiem Maksājumu pakalpojumu lietotājiem. Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma, uzraudzīt vai darboties kā starpniekiem šādu strīdu gadījumos.

15.4.      Ciktāl tas ir atļauts ar attiecīgiem likumiem un saskaņā ar 14. punktu un 15.5. punktu, mūsu kopējā atbildība, kas izriet no šī Līguma vai izriet no tā, tiek ierobežota šādi:

i.  ja jūsu Karte nedarbojas mūsu saistību nepildīšanas dēļ, mūsu atbildība aprobežojas ar Kartes aizvietošanu vai, pēc mūsu izvēles, Pieejamā atlikuma atmaksāšanu jums; un
ii. visos pārējos mūsu saistību neizpildes gadījumos, mūsu atbildība aprobežojas tikai ar Pieejamā atlikuma summas atmaksu.

15.5.      Nekas šajā Līgumā neietver vai neierobežo nevienas Puses atbildību nāves iestāšanās vai miesas bojājumu gadījumā, kas izriet no šīs puses neuzmanības vai krāpnieciskas maldināšanas.

15.6.      Neviena puse nav atbildīga vai uzskatāma par šī Līguma pārkāpēju saistībā ar jebkādu darbību aizkavēšanos vai neizpildi, kā noteikts šajā Līgumā, tādu cēloņu un apstākļu rezultātā, kuri ir ārpus šīs Puses kontroles un kuru šī Puse nevar pārvarēt, pieliekot saprātīgas pūles.

 

16. Strīdu izšķiršana

16.1.    Mēs vēlamies nodrošināt izcilu pieredzi visiem mūsu Klientiem. Ja mēs kādā veidā neapmierinām jūsu cerības, mēs vēlētos, lai sniedzat mums iespēju šo situāciju labot.

16.2.      Sākotnēji, jūs vispirms sazināsieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu, rakstot uz cardservices@weststeincard.com. Klientu apkalpošanas komanda uzklausīs jūsu vajadzības un darīs visu iespējamo, lai ātri un godīgi atrisinātu jūsu problēmu. Mēs novērtējam sniegto iespēju pārskatīt mūsu uzņēmējdarbības praksi un palīdzēt piepildīt klientu cerības.

16.3.      Ja pēc atbildes saņemšanas no Klientu apkalpošanas komandas neesat apmierināts ar iznākumu, lūdzu, sazinieties ar Sūdzību izskatīšanas komandu PFS Card Services Ireland Limited, Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co.Meath, Ireland C15 K2R9, rakstot uz pcsilcomplaints@prepaidfinancialservices.com

16.4.      Pēc jūsu ziņojuma saņemšanas Sūdzību izskatīšanas komanda veiks izmeklēšanu, un jums 15 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas tiks nosūtīta atbilde ar izmeklēšanas rezultātiem. Izņēmuma gadījumos, kad mēs nespējam sniegt atbildi pirmo 15 dienu laikā, mēs jums atbildēsim, norādot kavējuma iemeslu un atbildes sniegšanas termiņu, kas nepārsniegs 35 dienas pēc pirmās sūdzības saņemšanas.

16.5.      Ja sūdzību izskatīšanas komanda nevar atrisināt jūsu sūdzībā minēto problēmu un jūs vēlaties ar to vērsties augstākā instancē, lūdzu, sazinieties ar Finanšu ombuda dienestu. Irish Financial Services and Pensions Ombudsman at Lincoln House, Lincoln Place, Dublin2, D02 VH29, papildus informācija atrodama http://fspo.ie

16.6.      Jums ir jāiesniedz mums visas kvītis un informācija, kas attiecas uz jūsu sūdzību.

 

17. Jūsu personas dati

17.1.      Lai mēs varētu jums sniegt ar jūsu Kontu saistītus pakalpojumus, mums, ar jūsu piekrišanu vai pamatojot juridiski, ir jāapkopo un jāapstrādā personas dati par jums, Papildu karšu turētājiem un Pilnvarotajām personām, lai izpildītu mūsu saistības attiecībā uz tiesību aktiem pret naudas atmazgāšanu vai citām valsts organizācijām. Vajadzības gadījumā, ja Konta īpašnieks ir jaunāks par 13 gadiem, nepārprotami ir nepieciešama vecāku piekrišana.

17.2. Lai mēs varētu sniegt jums pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu kontu, mums ir jāapkopo un jāapstrādā personas dati par jums, papildu karšu īpašniekiem un pilnvarotajām personām ar jūsu piekrišanu vai uz juridiska pamata, lai izpildītu savus pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Ja Konta īpašnieks ir jaunāks par 16 gadiem, attiecīgā gadījumā ir nepieciešama nepārprotama vecāku piekrišana.

17.3.      Būs nepieciešama jūsu piekrišana, lai apkopotu jūsu datus, un jums ir tiesības tam piekrist vai to noraidīt. Ja jūs nepiekrītat jūsu datu apkopošanai un apstrādei, mēs paturam tiesības pārtraukt pakalpojumu, jo mēs kā finanšu pakalpojumu iestāde esam uzņēmušies saistības.

17.4.      Mēs varam pārbaudīt jūsu personas datus citās organizācijās un saņemt plašāku informāciju par jums, lai pārbaudītu jūsu identitāti un ievērotu piemērojamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un uzņēmējdarbību reglamentējošo tiesību aktu prasības. Jūsu lietai tiks pievienots ieraksts par mūsu apkopoto informāciju.

17.5.      Jūsu Konta apkalpošanai, mēs varam nodot jūsu personas datus trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas noslēguši vienošanos ar PCSIL. Jebkurai trešajai pusei, ar kurām mēs varam kopīgot jūsu datus, ir pienākums nodrošināt jūsu datu drošību un tos izmantot tikai, lai izpildītu pakalpojumu, kuru tie jums sniedz mūsu vārdā. Ja mēs pārsūtam personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, mēs nodrošinām, ka tas tiek darīts droši un ka saņēmēji atbilst minimālajiem datu aizsardzības standartiem savā valstī.

17.6.      Jums ir tiesības saņemt informāciju par mūsu rīcībā esošajiem personīgajiem datiem un labot šos datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Jums ir tiesības iebilst vai atsaukt jebkuru piekrišanu, ko esat piešķīris konkrētiem apstrādes veidiem, piemēram, tiešajam mārketingam.

17.7.      Jūsu dati tiks saglabāti 6 gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām, pēc tam jūsu dati tiks iznīcināti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

17.8.      Gadījumā, ja vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs (vai trešās personas, kā aprakstīts iepriekš 18.5. punktā) apstrādā jūsu personas datus, vai par to, kā ir apstrādāta jūsu sūdzība, jums ir tiesības iesniegt sūdzību tieši uzraudzības iestādei un PCSIL Datu aizsardzības inspektoram.

17.9.      Mūsu Konfidencialitātes politika sniedz pilnīgu informāciju par jūsu, kā datu subjekta, tiesībām un mūsu pienākumiem kā datu kontrolierim. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu https://www.weststeincard.com/lv/privatpersonam/privatuma-politika/ un pārliecinieties, ka jūs saprotat savas tiesības.

 

18. Izmaiņas noteikumos un nosacījumos

18.1.      Mēs varam aktualizēt vai grozīt šos Noteikumus un nosacījumus (tostarp mūsu Maksu un limitu sarakstu). Vismaz divus mēnešus iepriekš paziņojums par izmaiņām tiks publicēts mūsu tīmekļa vietnē vai nosūtīts pa e-pastu vai īsziņas veidā. Turpinot izmantot Maksājumu pakalpojumus pēc divus mēnešus ilgā paziņojuma perioda beigām, jūs apstiprināt, ka sniedzat savu piekrišanu tam, ka aktualizētie vai grozītie Noteikumi un nosacījumi jums ir saistoši. Ja nevēlaties, lai tie jums būtu saistoši, jums jāpārtrauc Maksājumu pakalpojumu izmantošana un jālauž šis Līgums, saskaņā ar 10. punktu pirms šīs izmaiņas stājas spēkā.

 

19. Dažādi noteikumi

19.1.      Mēs varam nodot savas tiesības, intereses vai pienākumus saistībā ar šo Līgumu jebkurai trešajai personai (tostarp visas mūsu uzņēmuma un ar šo Līgumu saistīto aktīvu vai to ievērojamas daļas apvienošanas, konsolidēšanas vai iegādes ceļā), par to rakstiski paziņojot divus mēnešus iepriekš. Tas negatīvi neietekmēs jūsu tiesības vai pienākumus saistībā ar šo Līgumu.

19.2.      Nekas šajā Līgumā neparedz labuma gūšanu jebkurai personai, kas nav tā Puse, un nevienai no šīm personām nav tiesību saskaņā ar 1999. gada likumu par Līgumiem (Trešo pušu tiesību akti), uzspiest jebkādus šī Līguma nosacījumus, bet šis punkts neietekmē trešās puses tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pastāv vai ir pieejami papildus šim likumam.

19.3.      Jebkura atkāpe vai koncesija, kuru mēs varam pieļaut, neietekmēs mūsu noteiktās tiesības un jūsu saistības saskaņā ar šo Līgumu.

19.4.      Šis Līgums un tajā minētie dokumenti veido pilnīgu pušu vienošanos, un tas aizstāj visas iepriekšējās vienošanās, ko puses ir noslēgušas attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

 

20. Līdzekļu aizsardzība

Visi jūsu līdzekļi, atbilstoši jūsu Pieejamajam atlikumam, ir nošķirti no mūsu līdzekļiem, un tiek uzglabāti Klienta līdzekļu kontā, saskaņā ar 2011. gada Elektroniskās naudas regulējuma prasībām. Gadījumā, ja PFS kļūst maksātnespējīga, šie līdzekļi ir aizsargāti pret citu kreditoru prasībām.

 

21. Regulējums un tiesību akti

21.1.      Maksājumu pakalpojumi, Karte un Konts ir maksājumu pakalpojumi, nevis noguldījumu, kredīta vai banku pakalpojumi, tādēļ uz tiem nav attiecināma Finanšu pakalpojumu kompensācijas sistēma.

21.2.      Šo Līgumu reglamentē un interpretē, saskaņā ar Īrijas likumiem, un jebkurš strīds vai prasības, saistībā ar šo Līgumu, ir pakļauti Īrijas tiesu neekskluzīvai jurisdikcijai. Tomēr, ja jūs dzīvojat ārpus Īrijas, jūs varat iesniegt prasību savā dzīvesvietas valstī.


22. Maksu un limitu saraksts

 

PRIVĀTPERSONĀM UZŅĒMUMIEM
Privātpersonas karšu lietotājiem Uzņēmuma karšu lietotājiem E-maka lietotājiem
Kartes / E-maka izmaksas
Virtuālā karte 3.00 € Nav attiecināms Individuāli (min. maksa 20.00€)
Plastikāta karte 7.00 € Nav attiecināms Nav attiecināms
Apkalpošanas maksa mēnesī 3.00 €* 3.00 €* Nav attiecināms
Papildus karte 19.99 € Nav attiecināms Nav attiecināms
Konta papildināšanas izmaksas
SEPA ienākošā maksājuma maksa

 

1% no transakcijas, min 0.50€, max 9.00 € Nav attiecināms Individuāli
SEPA izejošā maksājuma maksa 0.45% no transakcijas min 0.50€, max 5.00 € 0.45% no transakcijas min 0.50€, max 5.00 € Nav attiecināms
Pārskaitījums no WestStein kartes uz citu WestStein karti 1% no pārskaitījuma summas 1% no pārskaitījuma summas Nav attiecināms
Ienākošais bankas pārskaitījums (izņemot SEPA un SWIFT) 0.80 Nav attiecināms Nav attiecināms
Ienākošais bankas pārskaitījums Nav attiecināms 0.80 € Nav attiecināms
WestStein kartes papildināšana no E-maka Nav attiecināms 0.60 € Nav attiecināms
Papildināšana internetā ar kredītkarti 5% Nav attiecināms Nav attiecināms
Papildināšana internetā ar debetkarti 3% Nav attiecināms Nav attiecināms
Papildināšana ar kredītkarti, nosūtot īsziņu 3.5% (min 1.75 €) Nav attiecināms Nav attiecināms
Atkārtota PIN pieprasīšana ar Īsziņu 1.50 € 1.50€ Nav attiecināms
Darījumi tirdzniecības vietās 
Pirkumi tirdzniecības vietās Eirozonā (eiro valūtā) Bezmaksas Bezmaksas Nav attiecināms
Pirkumi tirdzniecības vietās ārpus Eirozonas (citā valūtā) 0€ + 4% FX 0€ + 4% FX Nav attiecināms
Bankomāta izmantošana
Naudas izņemšana no bankomāta Eirozonā (eiro valūtā) 2% no transakcijas summas, min 1 € 2% no transakcijas summas, min 1 € Nav attiecināms
Naudas izņemšana no bankomāta ārpus Eirozonas (vai citā valūtā) 2,50 € + 1,5% no summas + 4% FX 2,50 € + 1,5% no summas + 4% FX Nav attiecināms
Konta atlikuma pārbaude bankomātā 0.50 € 0.50 € Nav attiecināms
Naudas izsniegšana veikalā
Skaidras naudas izmaksa tirdzniecības vietās* Eiropas Ekonomiskajā Zonā, eiro (EUR) valūtā 4.00 €* 4.00 €* Nav attiecināms
Skaidras naudas izmaksa tirdzniecības vietās** ārzemēs (ārpus EEZ), citās valūtās 2.50€ + 4.5% (1.5% darījuma maksa + 3% valūtas maiņa) no darījuma summas 2.50€ + 4.5% (1.5% darījuma maksa + 3% valūtas maiņa) no darījuma summas Nav attiecināms
Dažādas izmaksas
Darījuma atteikuma maksa 0.50 € 0.50 € Nav attiecināms
Maksa par neaktīvu karti (pēc 90 kartes neizmantošanas dienām; aprēķina ik pēc 30 dienām) 20 € 20 € Nav attiecināms
Maksājuma atmaksa 40.00 € 40.00 € 40.00 €
SEPA maksājuma izmeklēšanas maksa 15.00 € 15.00 € 15.00 €
Chargeback Credit, Gaming Credit, MoneySend Inter Country, Representment Credit 2% no transakcijas summas
Administratīvās izmaksas
Nozagtas kartes aizvietošana 10.00 € 10.00 € 20.00 €
Administrācijas maksa 10.00 € 10.00 € 10.00 €
Interaktīvie balss pakalpojumi (IVR)
Atkārtots PIN pieprasījums 1.75 € 1.75 € Nav attiecināms
Atlikuma pārbaude, izmantojot IVR 2.00 € 2.00 € Nav attiecināms

*Tajā skaitā arī transakcijas, kas veiktas uz citām maksājumu iestādēm vai platformām eiro valūtā

**Tajā skaitā arī transakcijas, kas veiktas uz citām maksājumu iestādēm vai platformām citās valūtās

 

Limiti PRIVĀTPERSONĀM
Verificētiem lietotājiem
Maksimālais kartes atlikums 10 000.00 €
Ienākošie SEPA maksājumi dienā (ne vairāk kā 3 darījumi) 1 000.00 €
Ienākošie SEPA maksājumi mēnesī
Ienākošie SEPA maksājumi gadā
Ienākošie SWIFT maksājumi dienā (ne vairāk kā 3 darījumi) 35 000.00 €
Ienākošie SWIFT maksājumi mēnesī
Ienākošie SWIFT maksājumi gadā
Pārskaitījums no WestStein kartes uz WestStein karti dienā 1 000.00 €
Pārskaitījums no WestStein kartes uz WestStein karti mēnesī
Pārskaitījums no WestStein kartes uz WestStein karti gadā
Kopējā papildinājumu summa dienā 1 000.00 €
Kopējā papildinājumu summa mēnesī 5  600.00 €
Kopējā papildinājumu summa gadā 67 200.00 €
Izejošie SEPA maksājumi dienā 1 000.00 €
Izejošie SEPA maksājumi mēnesī
Izejošie SEPA maksājumi gadā
Vietējie (Eiropas Ekonomiskajā Zonā) un starptautiskie pirkumi dienā (ne vairāk kā 20 darījumi) 8 000.00 €
Vietējie (Eiropas Ekonomiskajā Zonā) un starptautiskie pirkumi mēnesī
Vietējie (Eiropas Ekonomiskajā Zonā) un starptautiskie pirkumi gadā
Maksimālā bankomātā izņemamā summa dienā (ne vairāk kā 3 darījumi) 1 500.00 €
Maksimālā bankomātā izņemamā summa mēnesī
Maksimālā bankomātā izņemamā summa gadā
Maksimālā bankomātā izņemamā summa vienā tranzakcijā 750.00 €*
Kopējā izejošo darījumu summa (tsk. Pirkumi un skaidras naudas izņemšana) dienā 8 000.00 €
Kopējā izejošo darījumu summa(tsk. Pirkumi un skaidras naudas izņemšana) mēnesī
Kopējā izejošo darījumu summa(tsk. Pirkumi un skaidras naudas izņemšana) gadā

*Iespējami individuāli noteikti limiti.

 

Limiti UZŅĒMUMIEM
Maksimālā papildinājumu summa no e-maka dienā 15 000.00 €*
Maksimālā papildinājumu summa no e-maka mēnesī
Maksimālā papildinājumu summa no e-maka gadā
Maksimālā papildinājumu summa no e-maka vienā pārskaitījumā 5 000.00 €*
Pārskaitījums no WestStein kartes uz WestStein karti dienā 15 000.00 €
Pārskaitījums no WestStein kartes uz WestStein karti mēnesī
Pārskaitījums no WestStein kartes uz WestStein karti gadā
Kopējā papildinājumu summa dienā 15 000.00 €*
Kopējā papildinājumu summa mēnesī
Kopējā papildinājumu summa gadā
Izejošie SEPA maksājumi dienā 15 000.00 €
Izejošie SEPA maksājumi mēnesī
Izejošie SEPA maksājumi gadā
Vietējie (Eiropas Ekonomiskajā Zonā) un starptautiskie pirkumi dienā (ne vairāk kā 20 darījumi) 15 000.00 €
Vietējie (Eiropas Ekonomiskajā Zonā) un starptautiskie pirkumi mēnesī
Vietējie (Eiropas Ekonomiskajā Zonā) un starptautiskie pirkumi gadā
Maksimālā bankomātā izņemamā summa dienā (ne vairāk kā 3 darījumi) 1 500.00 €*
Maksimālā bankomātā izņemamā summa mēnesī
Maksimālā bankomātā izņemamā summa gadā
Maksimālā bankomātā izņemamā summa vienā pārskaitījumā 750.00 €**
Kopējā izejošo darījumu summa (tsk. Pirkumi un skaidras naudas izņemšana) dienā 15 000.00 €
Kopējā izejošo darījumu summa (tsk. Pirkumi un skaidras naudas izņemšana) mēnesī
Kopējā izejošo darījumu summa (tsk. Pirkumi un skaidras naudas izņemšana) gadā

*Iespējami individuāli noteikti limiti.
**Limiti var mainīties atkarībā no bankomātā uzstādītajiem limitiem.