Centrum Wsparcia WestStein

Questin mark icon
Nie odnaleziono, spróbuj użyć innego słowa kluczowego

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Napisz do nas: cardservices@weststeincard.com

Operacje za pomocą bonów (czasowo niedostępny)

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami PFS i procedurami dotyczącymi ochrony przed praniem brudnych pieniędzy, konto może zostać doładowane przez maksymalnie trzy vouchery o łącznej wartości 450,00 euro w skali dziennej. Maksymalna kwota w skali miesięcznej, jaką można wpłacić na konto karty za pośrednictwem voucherów, to 2 500,00 euro.

Bezpieczeństwo

Możesz przesłać kod PIN na telefon komórkowy za pośrednictwem SMS-a. Zaloguj się do internetowego systemu bankowego tutaj https://my.weststeincard.com/?locale=pl, przejdź do zakładki Moja karta i wyślij swój kod PIN na numer telefonu.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. wsparcia klienta na adres cardservices@weststeincard.com.

Gdy dostęp do portalu klienta zostanie zablokowany, należy skontaktować się z obsługą klienta WestStein w dni robocze od godziny 9:00 do 18:00  mailowo cardservices@weststeincard.com.

Należy wykonać dwie czynności:

 1. natychmiast skontaktować się działem obsługi klienta wydawcy karty, PFS, pod numerem +44 (0) 2071275093 oraz poprosić w języku angielskim o zablokowanie karty.
 2. napisać wiadomość e-mail na adres cardservices@weststeincard.com, podając imię, nazwisko i numer karty (dostępny na portalu klienta) oraz przybliżony czas zaginięcia karty. Obsługa klienta WestStein skontaktuje się w najbliższym możliwym terminie (w dni robocze w godzinach roboczych), aby ustalić kolejne kroki. Ponadto zgubioną kartę można dezaktywować na portalu klienta firmy.

Otwierany jest e-portfel firmy, a karta przedpłacona Mastercard jest wydawana przez PFS, spółkę z licencją w Anglii i Walii, która również zarządza e-portfelem i powiązanymi z nim środkami dostępnymi na koncie karty. PFS to instytucja, z którą zainteresowane firmy podpisują umowę prawną. SIA WestStein to przedstawicielstwo PFS na Łotwie, które zajmuje się wyszukiwaniem klientów i dystrybucją kart płatniczych, ale nie zajmuje się obsługą środków klientów. Po doładowaniu karty, środki natychmiast pojawiają się na koncie zarządzanym przez PFS. Zgodnie z regulacjami unijnymi spółka PFS jest zobowiązana trzymać środki klientów oddzielnie niż środki własne oraz zapewnić, że w razie swojej niewypłacalności, roszczenia ze strony wierzycieli nie mogą być kierowane przeciwko klientom, którzy będą mieli prawo odzyskać swoje środki w całości.

Istnieją dwa dodatkowe poziomy zabezpieczeń dla środków dostępnych na kontach kart klientów: kod PIN oraz system 3D Secure Mastercard, który zmniejsza możliwość dokonywania nielegalnych zakupów online do absolutnego minimum.

Aby aktywować system 3D Secure, należy podać informacje dotyczące karty i jej posiadacza, w celu przeprowadzenia weryfikacji. Przy dokonywaniu płatności online po raz pierwszy, zaraz po wprowadzeniu wymaganych informacji i po wciśnięciu przycisku płatności, pojawi się opcja aktywowania systemu 3D Secure poprzez podanie informacji o karcie i jej posiadaczu, celem weryfikacji.
Ważne! Aby dokonać pomyślnej rejestracji w systemie 3D Secure, należy najpierw aktywować kartę na stronie: www.weststeincard.com/pl.

Twój kod PIN jest dostępny na portalu klienta. ( https://my.weststeincard.com/auth/login/locale=pl )

Wniosek o Usługę i Aplikację

Każdy właściciel przedpłaconej karty płatniczej Mastercard WestStein ma prawo do korzystania z jej środków w zakresie określonych limitów. Więcej informacji o limitach można znaleźć tutaj.

Informacja o numerze IBAN jest dostępna zarówno na portalu klienta korporacyjnego, jak i na portalu użytkownika karty.

Firma może zawnioskować o nieograniczoną ilość kart. Co więcej, jesteśmy elastyczni cenowo. Im więcej kart zamówisz, tym niższa będzie cena za każdą kartę.

Po przeprowadzeniu weryfikacji i zatwierdzeniu dokumentów przedłożonych przez klienta, karty są przygotowywane w ciągu siedmiu dni.

Aby otworzyć e-portfel i otrzymać karty płatnicze na potrzeby Twojej firmy, wymagane jest udzielenie poniższych informacji:

 • informacje dotyczące celu wykorzystywania kart przedpłaconych
  • komu zostaną wydane karty: pracownikom, partnerom czy klientom
  • miejsce stałego zamieszkania osób, którym zostaną wydane karty
  • plan przepływu środków pieniężnych
  • przewidywane transakcje po stronie użytkowników kart
  • dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za program kart przedpłaconych
  • opis szczególnych warunków (korzystanie z bankomatów i blokowane kategorie przedsiębiorców)
  • dowody osobiste dyrektorów firmy
 • dowody osobiste akcjonariuszy spółki (posiadających 25% udziałów lub więcej) – prawdziwych beneficjentów
 • kopię zaświadczenia o rejestracji firmy
 • ostatnie sprawozdanie roczne firmy lub wyciągi bankowe z ostatnich 3-6 miesięcy w przypadku nowo założonych firm.

Firma ubiegająca się o wydanie karty musi najpierw wypełnić wniosek na stronie WestStein www.weststeincard.com/pl. We wniosku należy podać podstawowe informacje dotyczące firmy wraz z liczbą i rodzajem kart.
Konsultant ds. sprzedaży klientom korporacyjnym WestStein skontaktuje się z Tobą, przygotuje indywidualną ofertę, a następnie wyśle ją do Ciebie, abyś mógł się z nią zapoznać. Po uzgodnieniu warunków transakcji, Kierownik Sprzedaży ds. Klientów Korporacyjnych zwróci się z prośbą o przedłożenie koniecznych dokumentów, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami, procedurą zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, i procedurą Poznaj Swojego Partnera Biznesowego (KYB).
Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wszystkich dokumentów, wydawca karty, PFS, otworzy e-portfel dla firmy w ciągu 24 godzin.
Karty płatnicze zostaną dostarczone do firmy w terminie siedmiu dni. Ponadto przyznany zostanie dostęp do portalu klienta korporacyjnego i zostanie przeprowadzone szkolenie dla użytkowników portalu klienta.

Pytania ogólne

pdf-icon

Obecnie dostępną walutą jest euro.

Biznesowa karta przedpłacona Mastercard® WestStein to międzynarodowa karta płatnicza z kontem za granicą, które jest przyłączone do e-portfela firmy w miejsce jej głównego konta. Łącząc w sobie wszystkie tradycyjne funkcje kart płatniczych, karta ta jest głównie dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom i służy monitorowaniu ich wydatków, na przykład kosztów związanych z delegacjami służbowymi i reprezentacją, a także z zaliczkami.

WestStein oferuje dwa rodzaje rozwiązań służących efektywnemu zarządzaniu wydatkami: przedpłacone karty na wydatki Mastercard® WestStein i przedpłacone karty na wynagrodzenia Mastercard® WestStein.

Poniżej podajemy kilka korzyści, jakie firma może osiągnąć z korzystania z przedpłaconej karty wydatków Mastercard® WestStein:

 • Bezpieczeństwo – karta nie jest połączona z głównym kontem bankowym firmy, więc można z niej korzystać dopóki są na niej środki. Licencja Mastercard i system 3D Secure gwarantują dodatkowe bezpieczeństwo i standardy wysokiej jakości.
 • Wygodne przelewy – przelew z e-portfela firmy na indywidualne konto karty trwa zaledwie kilka minut. Ponadto przelewy SEPA można robić z konta karty.
 • Niższe opłaty niż w przypadku kart tradycyjnych – na przykład opłaty za utrzymanie konta; co więcej, wypłaty z bankomatów w ramach strefy euro, niezależnie od tego czy dany bankomat należy do określonej grupy banków, można dokonywać za stałą opłatą w wysokości 2,50 euro.
 • Internetowe monitorowanie płatności dokonywanych w czasie rzeczywistym – monitoruj wszystkie wydatki pracowników w jednym miejscu, będąc w tym samym czasie w stanie ograniczyć transakcje określonego rodzaju i będąc pewnym, że środki te są wykorzystane w odpowiednim celu.
 • Mniej papierów, wydajniejszy proces – wydając karty przedpłacone Mastercard® WestStein swoim pracownikom, będziesz musiał obsłużyć znacznie mniejszą ilość wniosków i raportów, i nie będziesz musiał dawać pracownikom gotówki ani wpłacać jej na ich prywatne konta bankowe.
 • Łatwiejsze raportowanie – księgowi będą mogli w łatwy sposób importować dane do swoich programów księgowych, tym samym zaoszczędzą czas i pieniądze potrzebne na zarejestrowanie dokumentów z oddzielnych transakcji i jednocześnie ograniczą ryzyko wystąpienia błędów.

Wydawcą międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych Mastercard WestStein jest spółka Prepaid Financial Services Ltd. (PFS). Usługi oferowane przez międzynarodową przedpłaconą kartę płatniczą Mastercard WestStein są świadczone przy wykorzystaniu systemu płatniczego PFS, w chwili otwierania e-portfela w Irish Allied Banks p.l.c., spółce zarejestrowanej w Irlandii. Jest to bank z 50-letnim doświadczeniem, świadczącym szeroki zakres usług bankowych w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

Każda karta wydana spółce jest połączona z określonym e-portfelem firmy. Dzięki temu firma może monitorować zarówno saldo e-portfela, jak i salda, i płatności wszystkich kart w sposób scentralizowany. E-portfel i karty płatnicze firmy są w równym stopniu całkowicie niezależne od jej głównego konta.

Jednym prostym przykładem jest wydawanie pracownikom firmy środków w formie zaliczek na zakup prezentów, kwiatów, na pokrywanie kosztów lunchów z klientami, itp.
Obecnie, aby zawnioskować o zaliczkę, pracownik zazwyczaj składa wniosek, który jest podpisywany przez właściciela firmy, który na podstawie takiego dokumentu wydaje księgowemu polecenie wypłaty środków. Środki zazwyczaj są wydawane w formie gotówki lub są przelewane na prywatne konto pracownika. Warto nadmienić, że obecnie firmy nie mogą monitorować wykorzystywania tych środków. Aby wykazać wykorzystanie otrzymanych środków w raporcie, pracownik musi sporządzić taki raport i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające każdy zakup. Gdy płatności są dokonywane za pośrednictwem przelewów bankowych, należy wówczas dołączyć wydruki z prywatnego konta. Następnie księgowy musi ręcznie wprowadzić każdy dokument i obliczyć saldo lub wydatek.

Gdy firma korzysta z biznesowej karty przedpłaconej Mastercard WestStein, wszystko odbywa się w łatwiejszy sposób. Wymaga to jedynie wykonania kilku czynności przygotowawczych. Firma musi określić polecenie wypłacania zaliczek i wykorzystywania kart przedpłaconych dla tego procesu. Ponadto, należy określić liczbę osób uprawnionych do korzystania z takich kart, a także należy ustalić, że wyciąg z rachunku karty przedpłaconej będzie służyć jako sprawozdanie z zaliczek.
Potem pracownikom wydawana jest biznesowa zaliczkowa karta przedpłacona Mastercard WestStein, a po korzystaniu z niej są zobowiązani przedłożyć dokumenty księgowemu firmy potwierdzające dokonanie płatności. Księgowy wprowadza dane transakcji z karty do programu księgowego i, jeśli jest to wymagane, drukuje wyciągi z rachunku każdej karty i załącza dokumenty potwierdzające płatność. Nie wymaga się już wprowadzania każdego dokumentu z osobna. Istnieje możliwość określenia na podstawie wyciągu z rachunku karty, ile pieniędzy zostało wydanych, gdzie dokonano płatności i co kupiono. Jeśli jest taka potrzeba, liczba wypłat może zostać ograniczona, podobnie jak miejsca dokonywania płatności.

Raporty i Portal Klienta

E-portfel zarządzany jest za pośrednictwem portalu klienta, do którego firma otrzymuje dostęp zaraz po podpisaniu porozumienia o współpracy. Portal zapewnia dostęp do wszystkich e-portfeli, z których korzysta firma oraz do wszystkich kart wydanych firmie, w tym do ich sald i wykonanych transakcji; gdy jest to konieczne, dostęp można zablokować lub odblokować.
Indywidualny użytkownik karty może zarządzać swoją własną kartą (patrz numer konta IBAN, kod PIN, saldo, wykonaj płatności, itp.) za pośrednictwem indywidualnego portalu klienta.

Raporty można pobrać w formacie CSV.

Gdy dostęp do portalu klienta zostanie zablokowany, należy skontaktować się z obsługą klienta WestStein w dni robocze od godziny 9:00 do 18:00  mailowo cardservices@weststeincard.com.

Płatnosci, E-Portfel i Zasilanie Kont Karty

Tak. Możesz robić przelewy w euro zgodnie z dziennymi limitami nałożonymi na kartach płatniczych i koncie WestStein. Płatności są realizowane szybko, bez korzystania z usług banków pośredniczących. W przypadku przelewów SEPA z konta WestStein do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Monako, gdy konto IBAN beneficjenta oraz kod BIC banku beneficjenta są podane w zleceniu płatniczym, opłata banku będącego beneficjentem nie musi być wnoszona ¬– istnieje tylko jedna stała opłata za przelew w wysokości 0,55 euro.

Tak, możesz robić przelewy z jednej karty WestStein na drugą, a także możesz robić przelewy SEPA w euro w ramach granic Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do 28 państw członkowskich UE oraz do Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Monako).
Przelew z jednej karty przedpłaconej Mastercard WestStein na drugą jest realizowany w ciągu kilku minut. Przelewy SEPA są realizowane w terminie dwóch dni bankowych.

Nie, z e-portfela można przelewać środki wyłącznie na karty przedpłacone WestStein.

Z kartą przedpłaconą Mastercard WestStein możesz płacić w każdym punkcie sprzedaży, w którym umieszczony jest znaczek honorowania tej właśnie karty. Istnieje ponad 35 milionów takich punktów na całym świecie. Możesz wypłacać gotówkę z ponad 2 milionów bankomatów, gdziekolwiek jesteś, i gdzie widnieje znaczek Mastercard świadczący o tym, że karta jest akceptowana.

Przez zrobienie przelewu z e-portfela firmy na konto karty. Środki znajdą się na karcie w ciągu kilu minut.

Firma przelewa środki ze swojego głównego konta bankowego lub z konta partnera do e-portfela firmy. Wymagane szczegóły płatności są podawane, gdy zostaje nawiązana współpraca.
Płatności są dokonywane za pośrednictwem systemu płatniczego SEPA i SWIFT.

Jeśli jesteś klientem, który nie został zweryfikowany, możesz robić zakupy online tylko w krajach UE. Jeśli jesteś zweryfikowanym klientem, możesz dokonywać zakupów online na całym świecie. Zagwarantowana jest maksymalna ochrona przed oszustwem dzięki funkcjonowaniu systemu 3D Secure Mastercard, w którym każda karta przedpłacona Mastercard WestStein musi zostać zarejestrowana.

Dokonywanie rezerwacji jest możliwe pod warunkiem zrobienia natychmiastowej płatności. Jeśli jednak, pewna kwota jest wymagana do zagwarantowania rezerwacji, wówczas potrzebne będzie skorzystanie z karty kredytowej.