Centrum Wsparcia WestStein

Questin mark icon
Nie odnaleziono, spróbuj użyć innego słowa kluczowego

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Napisz do nas: cardservices@weststeincard.com

*This one-time card issuing fee will be charged from your WestStein account once you receive your card, activate it and add funds to it.

Dołączenie do WestStein

Kinnitamata kontosid saab kasutada ainult Euroala piires (tj. krajach, w których euro jest oficjalną walutą). Ponadto posiadacze niezweryfikowani kont nie mogą:

 • otrzymać dodatkowej karty;
 • przelewać środków na inne konto WestStein;
 • dokonywać płatności i zakupów online;
 • realizować przelewów wychodzących SEPA;
 • przyjmować przelewów przychodzących SWIFT.

Możesz sfinansować niezweryfikowane konto:

 • za pomocą przelewu przychodzącego SEPA;
 • za pomocą vouchera (usługa dostępna tylko na terenie Łotwy).

Konto może być sfinansowane trzy razy dziennie z maksymalnym limitem 150 EUR miesięcznie.

Jednym z kamieni węgielnych operacji wydawcy kart WestStein „Prepaid Financial Services” jest bezpieczeństwo usług i rozwój usług operacyjnych. Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej i procedurami zapobiegającymi praniu brudnych pieniędzy, każda instytucja zajmująca się operacjami finansowymi musi być w stanie zidentyfikować źródło i przepływ swoich środków. W związku z tym wymagana jest weryfikacja prawdziwej tożsamości konkretnych osób. Dlatego niezweryfikowani klienci, w odróżnieniu od tych zweryfikowanych, mają o wiele niższe limity przy korzystaniu z karty – depozytów, płatności, salda operacyjnego i salda konta karty.

Pytania ogólne

pdf-icon

Każdy klient WestStein posiada unikatowe konto IBAN w walucie euro.

Karta Przedpłacona Mastercard WestStein posiada unikatowe konto IBAN bez kodu bankowego.

Aby edytować dane w profilu należy skontaktować się z naszym zespołem ds. wsparcia klienta telefonicznie pod numerem +371 6550 9995 lub drogą mailową cardservices@weststeincard.com i zawnioskować o wprowadzenie zmian

Konta mogą zamówić mieszkańcy Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Informacje dotyczące numeru IBAN są dostępne na portalu klienta (https://my.weststeincard.com/auth/login).

Okres ważności międzynarodowych płatniczych kart przedpłaconych Mastercard WestStein wynosi trzy lata.

Jeśli jest taka potrzeba, jedna osoba może zawnioskować, aż o 3 dodatkowe karty. Użytkownicy dodatkowych kart muszą mieć ukończone 13 lat, pozostali muszą mieć minimum 18 lat.

Aby zawnioskować o dodatkowe karty, musisz przejść weryfikację. O dodatkową kartę można zawnioskować na portalu klienta WestStein w zakładce „Zawnioskuj o dodatkową kartę”.

Kartę otrzymasz pocztą w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia wniosku.

 • Zaloguj się do swojego konta WestStein: https://my.weststeincard.com/auth/login/?locale=pl
 • Przejdź do sekcji „Karty”;
 • Kliknij w swoją kartę i postępuj zgodnie z instrukcjami aktywacji.

Jeśli dołączyłeś do WestStein przed 07.01.2019., prosimy o aktywację swojej karty za pomocą tego linka: https://my.weststeincard.com/auth/activate/?locale=pl

Aby zrobić przelew na kartę przedpłaconą WestStein, należy podać następujące szczegóły płatności:

 • Odbiorca: twoje imię i nazwisko
 • Konto: twój numer IBAN dostępny na profilu klienta WestStein
 • Bank: Prepaid Financial Services
 • BIC: PFSRIE21

Wydawcą międzynarodowych płatniczych kart przedpłaconych Mastercard WestStein jest spółka Prepaid Financial Services (PFS). Usługa międzynarodowej płatniczej karty przedpłaconej Mastercard WestStein jest świadczona przez system płatniczy spółki Prepaid Financial Services, a konta operacyjne kart należą do Irish Allied Banks p.l.c., banku zarejestrowanego w Irlandii. Jest to bank światowy, który świadczy szeroki zakres usług bankowych od przeszło 50 lat, a jego działalność jest nadzorowana zgodnie z regulacjami UE.

Wydawcą międzynarodowych płatniczych kart przedpłaconych Mastercard WestStein jest instytucja Prepaid Financial Services (PFS), która jest zarejestrowana w Urzędzie ds. Nadzoru Finansowego Wielkiej Brytanii (FCA) oraz w Łotewskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FCMC). PFS posiada licencję „Mastercard International” obejmującą wprowadzenie programu płatniczych kart przedpłaconych Mastercard w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym na Łotwie. Wszystkie kwestie wymienione powyżej gwarantują bezpieczeństwo środków posiadaczy płatniczych kart przedpłaconych Mastercard WestStein, jak również wysoki standard usług.

Wszystko przebiega bardzo szybko, w łatwy sposób i online. Kliknij „Zawnioskuj o kartę”, wypełnij formularz klienta i zaczekaj na potwierdzającego maila. Po otrzymaniu twojego wniosku, karta będzie gotowa w ciągu 24 godzin i wysłana do ciebie w terminie 10 dni. Po otrzymaniu karty, aktywuj ją na portalu WestStein, klikając „Login”. Ważne! Aktywuj kartę przed wykonaniem pierwszej transakcji!

Karta przedpłacona Mastercard WestStein to międzynarodowa karta płatnicza, która jest połączona z kontem zagranicznym. Posiada wszystkie funkcje zwykłej karty Mastercard, a ponadto oferuje kilka dodatkowych korzyści:

 • prywatność transakcji – karta nie jest połączona z Twoim głównym kontem, a konto karty znajduje się w banku zagranicznym
 • że możesz wydać tylko taką kwotę, jaką zasilisz konto karty. Pomaga to również w wydajnym zarządzaniu twoim budżetem
 • możesz wypłacać gotówkę z bankomatów w całej strefie euro w wygodny sposób
 • kompleksowe zarządzanie cyfrowe – złóż wniosek o kartę, aktywuj ją i zarządzaj nią online bez konieczności czekania w kolejce w lokalnym oddziale banku. Wyślemy twoją kartę pocztą, nawet jeśli mieszkasz za granicą
 • nie musisz otwierać rachunku bankowego, aby móc otrzymać własną kartę.

IBAN (Numer Międzynarodowego Konta Bankowego) to numer międzynarodowego konta klienta, który odpowiada standardom Unii Europejskiej.
Numer ten pozwala na określenie kraju i konta beneficjenta oraz czy podane konto beneficjenta jest poprawne. Posiadacze karty przedpłaconej WestStein mają swój własny IBAN, który jest widoczny na portalu klienta.

Przelew SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro) to płatność dokonana w obszarze Europy lub Jednolitego Obszaru Płatności w Euro w walucie euro. Płatności można dokonać pomiędzy 28 państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Chorwacja, Estonia, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Zjednoczone Królestwo, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Hiszpania, Węgry, Niemcy) oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

Posiadacze karty przedpłaconej WestStein mogą otrzymywać przelewy SEPA i dokonywać ich.

Ładowanie i płatności na Koncie Karty

Nie. Kartą WestStein nie można posługiwać się w miejscach, gdzie do transakcji wykorzystywane są terminale POS w trybie offline, takich jak stacjach benzynowych, w przypadku zakupów dokonywanych na pokładzie samolotu, itp.

Można płacić kartą WestStein za wynajem samochodu, gdy firma wynajmująca samochody honoruje karty przedpłacone.

Do dwóch dni roboczych.

Każdy posiadacz płatniczej karty przedpłaconej Mastercard WestStein ma prawo korzystać ze środków w ramach określonych limitów. Więcej informacji o limitach można znaleźć w zakładce „Polityka cenowa”.

Tak, oczywiście. Każda karta ma swój numer IBAN (podobnie jak konta bankowe), który można podać swojemu pracodawcy.

Tak, oczywiście. Możesz wypłacać gotówkę z karty przedpłaconej Mastercard WestStein w dowolnym bankomacie z logo Mastercard. Ponadto w granicach całej strefy euro, niezależnie od tego czy dany bankomat należy do określonej grupy banków, gdy na bankomacie widnieje logo Mastercard, do wypłaty gotówki doliczana jest stała prowizja w wysokości 2,50 euro.

Kartą przedpłaconą Mastercard WestStein możesz płacić w każdym punkcie sprzedaży, który honoruje płatności kartą Mastercard – istnieje ponad 35 milionów takich punktów sprzedaży na całym świecie. Możesz wypłacać gotówkę z ponad 2 milionów bankomatów, które posiadają logo Mastercard.

Możesz przelewać środki z karty WestStein innym; możesz także dokonywać przelewów SEPA w euro pomiędzy krajami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (między 28 państwami członkowskimi UE oraz do Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Monako).
Przelewy z karty przedpłaconej Mastercard WestStein na inną kartę są realizowane w kilka minut. Przelewy SEPA są realizowane w ciągu dwóch dni bankowych.

Jeśli jesteś zweryfikowanym użytkownikiem, każdy może przelać środki na Twoją kont – bliscy, znajomi, pracodawca, itp. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami wykonawczymi oraz mając na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, możemy zwrócić się z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących źródła pochodzenia środków.

Jeśli jesteś klientem, który nie został zweryfikowany, możesz robić zakupy online tylko w krajach UE. Jeśli jesteś zweryfikowanym klientem, możesz dokonywać zakupów online na całym świecie. Zagwarantowana jest maksymalna ochrona przed oszustwem dzięki funkcjonowaniu systemu 3D Secure Mastercard, w którym każda karta przedpłacona Mastercard WestStein musi zostać zarejestrowana.

Dokonywanie rezerwacji jest możliwe pod warunkiem zrobienia natychmiastowej płatności. Jeśli jednak, pewna kwota jest wymagana do zagwarantowania rezerwacji, wówczas potrzebne będzie skorzystanie z karty kredytowej.

Operacje za pomocą bonów (czasowo niedostępny)

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami PFS i procedurami dotyczącymi ochrony przed praniem brudnych pieniędzy, konto może zostać doładowane przez maksymalnie trzy vouchery o łącznej wartości 450,00 euro w skali dziennej. Maksymalna kwota w skali miesięcznej, jaką można wpłacić na konto karty za pośrednictwem voucherów, to 2 500,00 euro.

Bezpieczeństwo

Możesz przesłać kod PIN na telefon komórkowy za pośrednictwem SMS-a. Zaloguj się do internetowego systemu bankowego tutaj https://my.weststeincard.com/?locale=pl, przejdź do zakładki Moja karta i wyślij swój kod PIN na numer telefonu.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. wsparcia klienta na adres cardservices@weststeincard.com.

Gdy dostęp do portalu klienta zostanie zablokowany, należy skontaktować się z obsługą klienta WestStein w dni robocze od godziny 9:00 do 18:00  mailowo cardservices@weststeincard.com.

Należy wykonać dwie czynności:

 1. natychmiast skontaktować się działem obsługi klienta wydawcy karty, PFS, pod numerem +44 (0) 2071275093 oraz poprosić w języku angielskim o zablokowanie karty.
 2. napisać wiadomość e-mail na adres cardservices@weststeincard.com, podając imię, nazwisko i numer karty (dostępny na portalu klienta) oraz przybliżony czas zaginięcia karty. Obsługa klienta WestStein skontaktuje się w najbliższym możliwym terminie (w dni robocze w godzinach roboczych), aby ustalić kolejne kroki. Ponadto zgubioną kartę można dezaktywować na portalu klienta firmy.

Otwierany jest e-portfel firmy, a karta przedpłacona Mastercard jest wydawana przez PFS, spółkę z licencją w Anglii i Walii, która również zarządza e-portfelem i powiązanymi z nim środkami dostępnymi na koncie karty. PFS to instytucja, z którą zainteresowane firmy podpisują umowę prawną. SIA WestStein to przedstawicielstwo PFS na Łotwie, które zajmuje się wyszukiwaniem klientów i dystrybucją kart płatniczych, ale nie zajmuje się obsługą środków klientów. Po doładowaniu karty, środki natychmiast pojawiają się na koncie zarządzanym przez PFS. Zgodnie z regulacjami unijnymi spółka PFS jest zobowiązana trzymać środki klientów oddzielnie niż środki własne oraz zapewnić, że w razie swojej niewypłacalności, roszczenia ze strony wierzycieli nie mogą być kierowane przeciwko klientom, którzy będą mieli prawo odzyskać swoje środki w całości.

Istnieją dwa dodatkowe poziomy zabezpieczeń dla środków dostępnych na kontach kart klientów: kod PIN oraz system 3D Secure Mastercard, który zmniejsza możliwość dokonywania nielegalnych zakupów online do absolutnego minimum.

Aby aktywować system 3D Secure, należy podać informacje dotyczące karty i jej posiadacza, w celu przeprowadzenia weryfikacji. Przy dokonywaniu płatności online po raz pierwszy, zaraz po wprowadzeniu wymaganych informacji i po wciśnięciu przycisku płatności, pojawi się opcja aktywowania systemu 3D Secure poprzez podanie informacji o karcie i jej posiadaczu, celem weryfikacji.
Ważne! Aby dokonać pomyślnej rejestracji w systemie 3D Secure, należy najpierw aktywować kartę na stronie: www.weststeincard.com/pl.

Twój kod PIN jest dostępny na portalu klienta. ( https://my.weststeincard.com/auth/login/locale=pl )